รฟม.เปิดเอกชนเช่าทำเลทอง พิกัด 6 สถานีรถไฟฟ้าเด่น

รฟม.เปิดเอกชนเช่าทำเลทอง   พิกัด 6 สถานีรถไฟฟ้าเด่น
26 มกราคม 2564 | โดย วรรณิกา จิตตินรากร
468

ทำเลทองคือกุญแจสำคัญของการทำธุรกิจ สถานีรถไฟฟ้าก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ธุรกิจศักยภาพดีซึ่งกระจายตัวอยู่ในหลายย่านธุรกิจของกรุงเทพ

รายงานข่าวจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า รฟม.จึงนำพื้นที่ตามสถานีรถไฟฟ้าที่อยู่ภายใต้การดูแลเปิดให้เอกชนได้เช่าและหรือเช่าบริหาร รวม 6 แห่ง ซึ่งจะเป็นการเปิดให้เช่าสัญญาระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นแปลงขนาดเล็ก เปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก

สำหรับพื้นที่เปิดเช่าและหรือเช่าบริหาร ประกอบไปด้วย 1.สถานีคูคต บริเวณหน้าอาคารจอดแล้วจร 2. สถานีแยก คปอ. บริเวณหน้าอาคารจอดแล้วจร 3. สถานีพหลโยธิน ทางขึ้น - ลงที่ 2 (ใกล้ห้าแยกลาดพร้าว) 4. สถานีพหลโยธิน ทางขึ้น - ลงที่ 5 (หน้า Union Mall) 5. สถานีสุขุมวิท บริเวณอาคารเชื่อมต่อ และ 6. ด้านหลังศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า (Depot) โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม บริเวณถนนเทียมร่วมมิตร โดยผู้ที่สนใจสามารถยื่นเสนอราคาภายในวันที่ 28 ม.ค.นี้

161156087527

อย่างไรก็ดี พื้นที่เปิดเช่าครั้งนี้ ถือเป็นพื้นที่ทำเลทอง เนื่องจากอยู่แนวรถไฟฟ้า ถือเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจ พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ใจกลางเมือง ใกล้กับย่านการค้า ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ รวมทั้งเป็นพื้นที่ที่ประชาชนเดินทางผ่านเข้า ออกจำนวนมาก เพื่อใช้บริการรถไฟฟ้า จึงมีศักยภาพในการเช่าเพื่อประกอบธุรกิจสูง รฟม.มั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับจากเอกชนเสนอราคาจำนวนมาก

โดยคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคา รฟม.กำหนดกรณีเป็นนิติบุคคล ต้องเป็นนิติบุคคลไทย ไม่อยู่ในระหว่างเลิกกิจการ และไม่เป็นบุคคลล้มละลาย โดยจะต้องมีหนังสือรับรองการจะเบียนนิติบุคคล จากกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกให้ไม่เกิน 90 วัน กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ต้องมีความสามารถตามกฎหมาย และไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ส่วนกรณีเป็นหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นหน่วยงานของรัฐในรูปแบบต่างๆ และมีฐานะเป็นนิติบุคคล

ส่วนขั้นตอนการเสนอราคา ภายหลังเปิดให้ยื่นข้อเสนอราคาแล้ว ในกรณีที่มีผู้ยื่นเสนอราคาหรือผ่านคุณสมบัติเพียงรายเดียว รฟม.จะเชิญผู้ยื่นเสนอราคามาเจรจาตกลงราคาและรายละเอียด ในกรณีที่มีผู้ยื่นข้อเสนอราคาหรือผ่านคุณสมบัติมากกว่า 1 ราย รฟม.จะเชิญผู้ยื่นเสนอราคามาแข่งขันราคา โดยการแข่งขันราคา รฟม.จะแจ้งราคาที่มีผู้ยื่นเสนอมาสูงสุดให้ทราบ แต่จะไม่ระบุตัวผู้ยื่นเสนอราคานั้น และให้ผู้ยื่นเสนอราคาที่ผ่านมาตรวจสอบ ได้ยื่นการแข่งขันราคา โดยจะต้องเสนอราคาไม่ต่ำกว่าราคาเสนอที่สูงที่สุดดังกล่าว ผู้ที่เสนอราคาเช่าสูงสุดและเป็นที่พอใจจะเป็นผู้ชนะการแข่งขันราคาและได้สิทธิเข้าทำสัญญา

 ทั้งนี้ รายละเอียดการทำสัญญา กำหนดให้ผู้ได้รับสิทธิการเช่าพื้นที่ของ รฟม.จะต้องเข้าทำสัญญาภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก รฟม. โดยในวันทำสัญญาผู้ได้รับสิทธิการเช่าพื้นที่ของ รฟม.จะต้องวางเงินประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่าอัตราค่าตอบแทนการเช่าพื้นที่ 3 เดือน อย่างไรก็ดี รฟม.สงวนสิทธิที่จะตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอราคา หากพบว่าเอกสารหรือหลักประกันการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน

รายงานข่าวยังระบุด้วยว่า พื้นที่ที่นำมาเปิดเช่านี้ รฟม.มั่นใจว่าจะสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่เอกชนได้ เนื่องจากการสำรวจปริมาณผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) ซึ่งเป็นรถไฟฟ้าที่มีการเปิดให้เช่าพื้นที่ครั้งนี้ พบว่า 5 อันดับแรกที่มีปริมาณผู้ใช้บริการมากที่สุด ประจำเดือน ต.ค.2563 ได้แก่ สถานีสุขุมวิท จำนวนรวมกว่า 1.6 ล้านคน สถานีเพชรบุรี จำนวนกว่า 1.3 ล้านคน สถานีสวนจตุจักร จำนวนกว่า 1.2 ล้านคน สถานีพระราม 9 เชื่อมต่อห้างเซ็นทรัลพระราม 9 จำนวนกว่า 1.1 ล้านคน และสถานีสีลม ย่านธุรกิจ จำนวนกว่า 9.5 แสนคน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง