'ออมสิน' ลงทะเบียน 'สินเชื่อเสริมพลังฐานราก' รอบสุดท้าย วันนี้!

'ออมสิน' ลงทะเบียน 'สินเชื่อเสริมพลังฐานราก' รอบสุดท้าย วันนี้!
25 มกราคม 2564 | โดย กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
152,868

"ออมสิน" เปิดลงทะเบียน "สินเชื่อเสริมพลังฐานราก" อีกครั้ง ตั้งแต่ 05.00 น. ของวันนี้! พร้อมเปิดสิทธิจนกว่าจะหมดโควต้า อ่านรายละเอียด และขั้นตอนลงทะเบียนที่นี่

สืบเนื่องจากธนาคาร  “ออมสิน” ได้ออกมาตรการ “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้าประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ขยายเวลาให้กู้ "สินเชื่อเสริมพลังฐานราก" เริ่มตั้งแต่ 15 ม.ค. 64 ที่ผ่านมา โดยเปิดให้ลงทะเบียนขอสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชัน “MyMo” อีกอีกรอบในวันที่ 25 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป หรือจนกว่าวงเงินจะหมด หลังปิดลงทะเบียนชั่วคราวไปก่อนหน้านี้เนื่องจากมีผู้เข้าใช้บริการจำนวนมาก

ทั้งนี้ สำหรับผู้ได้รับการอนุมัติสินเชื่อแล้ว กรุณากดรับสิทธิ์/ทำสัญญาภายในระยะเวลาที่กำหนด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

161150430569

ในครั้งนี้ "กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" ได้รวบรวมรายละเอียดของสินเชื่อ และขั้นตอนลงทะเบียนเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อ ดังนี้

  • เงื่อนไขที่ต้องรู้ ก่อนกู้ "สินเชื่อเสริมพลังฐานราก" จาก "ออมสิน" 

"สินเชื่อเสริมพลังฐานราก" คือ "สินเชื่อ" หรือ "เงินกู้" ที่เปิดให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก "โควิด-19" ขอสินเชื่อในวงเงินสูงสุดรายละ 50,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลต่อสุขภาพกาย และสุขภาพทางการเงิน โดยมีเงื่อนไขเบื้องต้นที่ต้องทำความเข้าใจ ดังนี้

161095402799

  • คุณสมบัติผู้ขอ "สินเชื่อเสริมพลังฐานราก" 

1) เป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคารออมสิน หรือปิดบัญชีมาแล้วไม่เกิน 3 ปี 

2) เป็นผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบการอาชีพอิสระ เช่น ค้าขาย อาชีพด้านบริการอายุ 20 ปีขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ต้องชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี

3) ผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน ลูกจ้างหน่วยงานเอกชนที่มีเงินเดือนประจำ อายุ 20 ปีขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ต้องชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี

4) ผู้ได้รับผลกระทบจาก "โควิด-19"

5) มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้

6) ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานของธนาคารออมสิน และไม่เป็นผู้ได้รับรายได้ประจำจากหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ

  • วิธีลงทะเบียน "สินเชื่อเสริมพลังฐานราก" ผ่าน "MyMo" 

การลงทะเบียนขอสินเชื่อเสริมพลังฐานรากผ่านแอพพลิเคชั่น "MyMo" Mobile Banking ของ "ธนาคารออมสิน" ทำได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1) เข้าแอพพลิเคชั่น "MyMo" เลือกเมนู "สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก" และกดปุ่มสมัคร

2) กรอกเลขหลังบัตรประชาชน และกดถัดไป หน้าจอจะแสดงรายละเอียดการสมัคร ตรวจสอบให้ถูกต้อง และกดถัดไปเพื่อดำเนินการต่อ

3) หน้าจอจะแสดงวงเงินสูงสุดที่สามารถขอสินเชื่อได้ จากนั้นให้เลือกจำนวนเงินกู้ที่ต้องการ และตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย กดถัดไปเพื่อดำเนินการต่อ

4) หน้าจอจะแสดงข้อกำหนดและเงื่อนไข กดยอมรับ และเลื่อนหน้าจออ่านเงื่อนไขความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลจนสุดหน้า จากนั้นกดยินยอม และยืนยัน

5) กดรับรหัส OTP เมื่อระบบส่งรหัสมาแล้วมายังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ได้ลงทะเบียนไว้ ให้กรอกรหัส OTP และยืนยัน 

6) จากนั้นหน้าจอจะแสดงรายละเอียดการยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล สามารถ Save เก็บไว้ได้ และเป็นอันเสร็จสิ้น

  •  วิธีตรวจสอบผลการลงทะเบียน "สินเชื่อเสริมพลังฐานราก" 

161149042347

ผู้ที่ลงทะเบียนขอ "สินเชื่อเสริมพลังฐานราก" จากธนาคาร "ออมสิน" สามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียน ได้ผ่านหน้าเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน หรือ www.gsb.or.th 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง