'สินเชื่อเสริมพลังฐานราก' จาก 'ออมสิน' กู้ผ่าน-ไม่ผ่าน เช็คได้ที่ไหน?

'สินเชื่อเสริมพลังฐานราก' จาก 'ออมสิน' กู้ผ่าน-ไม่ผ่าน เช็คได้ที่ไหน?
25 มกราคม 2564 | โดย กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
136,357

เช็ควิธีลงทะเบียน "สินเชื่อเสริมพลังฐานราก" ที่เปิดกู้อีกครั้งในวันนี้ ตั้งแต่เวลา 05.00 น. สำหรับผู้ที่เคย "ลงทะเบียนแล้ว" สามารถตรวจสอบผล การลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ธนาคาร "ออมสิน" www.gsb.or.th

"ออมสิน" เปิดให้ลงทะเบียน "สินเชื่อเสริมพลังฐานราก" อีกครั้งวันนี้ (25 ม.ค. 64) เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้าประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท

"สินเชื่อเสริมพลังฐานราก" เปิดให้ประชาชนที่มีคุณสมบัติลงทะเบียน "ขอสินเชื่อ" ผ่าน แอพพลิเคชั่น "MyMo" (มายโม่) ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. 64 ที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจะประชาชนเป็นจำนวนมาก และได้ "ปิดลงทะเบียน" เรียบร้อยแล้ว 

อัพเดท! : ‘ออมสิน’ เปิด ‘สินเชื่อเสริมพลังฐานราก’ 26 ม.ค. 64 รอบสุดท้ายของสุดท้าย!

161155933272

ทั้งนี้ ผู้ที่ลงทะเบียนขอสินเชื่อไปจะต้องรอการพิจารณาจากธนาคาร ซึ่งขั้นตอนการพิจารณาสินเชื่อจะแจ้งผลให้ทราบภายใน 24 ชั่วโมง โดยหน้าจอจะแสดง "อยู่ระหว่างพิจารณา" โดยขั้นตอนการลงทะเบียน จนถึงการรับเงินกู้ จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

  •  การลงทะเบียน "สินเชื่อเสริมพลังฐานราก" ผ่าน "MyMo" และการรับเงิน

การลงทะเบียนขอสินเชื่อเสริมพลังฐานรากผ่าน แอพพลิเคชั่น "MyMo" (มายโม่) Mobile Banking ของ "ธนาคารออมสิน"ทำได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ให้ Update "MyMo" โดยระบบปฏิบัติการ iOS ตั้งแต่เวอร์ชัน 1.38.0 และระบบปฏิบัติการ Android ตั้งแต่ Version 1.41.0 ขึ้นไป เริ่มอัปเดตได้ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 หรือจนกว่าวงเงินโครงการเต็ม

2. ทำการ Login เข้า MyMo

3. กดเมนู “สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก” ผ่าน MyMo

4. ศึกษารายละเอียดของผลิตภัณฑ์

5. กรอก Laser ID หลังบัตรประชาชน โดย 2 หลักแรกเป็นตัวอักษร และ 10 หลักหลังเป็นตัวเลข

6. ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร

7. ตรวจสอบรายละเอียดสินเชื่อ (วงเงินกู้, วันเริ่มชำระและวันครบกำหนดชำระงวดสุดท้าย, วิธีชำระเงิน, บัญชีรับโอนและหักชำระเงินกู้)

8. กด “ยอมรับ” ข้อกำหนดและเงื่อนไข (T&C) โดยลูกค้าต้องเลื่อนอ่านจนสุดหน้า

9. กด “ยินยอม” ให้เปิดเผยข้อมูลเครดิต และ กด “ยืนยัน” อีกครั้ง หากยินดีตกลงให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลเครดิต

10. กด “รับรหัส OTP” และรับรหัสทาง SMS เพื่อ Verify หมายเลขโทรศัพท์ผู้ใช้งาน

11. หน้าจอจะแสดงหนังสือความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลเครดิตให้แก่ลูกค้า ซึ่งจะสามารถกด Save ที่ เพื่อบันทึกไฟล์รูปได้

12. หลังจากนี้ จะเป็นขั้นตอนการพิจารณาสินเชื่อ โดยจะแจ้งผลให้ทราบภายใน 24 ชั่วโมง โดยหน้าจอจะแสดง “อยู่ระหว่างพิจารณา”

13. ลูกค้าจะได้รับการแจ้งเตือนผลพิจารณาผ่าน SMS และ Push Notification เพื่อให้กลับเข้ามาดูผลการพิจารณาผ่าน MyMo

14. เมื่อได้รับการอนุมัติ ลูกค้าจะต้องเข้า MyMo เพื่อกด "ทำสัญญา" ภายใน 7 วัน

15. ตรวจสอบรายละเอียดสินเชื่อ (วงเงินกู้, วันเริ่มชำระและวันครบกำหนดชำระงวดสุดท้าย, วิธีชำระเงิน, บัญชีรับโอนและหักชำระเงินกู้) อีกครั้งก่อนทำสัญญาเงินกู้

16. ศึกษารายละเอียดของสัญญาเงินกู้ เมื่อเลื่อนจนสิ้นสุดหน้าจอ ลูกค้าจะสามารถกดปุ่มยอมรับได้

17. เมื่อยอมรับสัญญาแล้ว ใส่รหัส Passcode ของ MyMo จากนั้นกด “ขอรับรหัส OTP” ทาง SMS อีกครั้ง

18. หน้าจอจะแสดง “สมัครสินเชื่อสำเร็จ”

  •  การพิจารณา "สินเชื่อ" 

ธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณา (ทั้งผ่านการพิจารณาและไม่ผ่านการพิจารณา) ภายใน 24 ชั่วโมง ผ่าน 2 ช่องทางได้แก่ Notification บน "MyMo" (มายโม่) และ SMS (ข้อความสั้น)

หากผ่านการพิจารณาสินเชื่อ จะต้องยืนยันการทำสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ e-Contract หลังจากธนาคารแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติ ภายใน 7 วัน

ทั้งนี้สามารถ "ตรวจสอบผลการลงทะเบียน สินเชื่อเสริมพลังฐานราก" ด้วยตัวเองก็สามารถทำได้ในเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน หรือลิงก์ต่อไปนี้
โดยกรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เพื่อตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและความคืบหน้าเบื้องต้น หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ Call Center 1115
161154823665

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ธนาคารออมสิน หมายเลข 1115

ที่มา: mymobygsb 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง