CIMBT ตั้ง MD ใหม่ ‘พอล วอง ชี คิน’ มีผล 1ก.พ.นี้

CIMBT ตั้ง MD ใหม่ ‘พอล วอง ชี คิน’ มีผล 1ก.พ.นี้
22 มกราคม 2564
285

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย แต่งตั้ง พอล วอง ชี คิน ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผล1ก.พ.นี้

161131371846   ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยในการแต่งตั้งให้ นายพอล วอง ชี คิน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป  

    ทั้งนี้  นายพอล วอง ชี คิน จะเข้าสืบทอดตำแหน่งต่อจากนายสุธีร์ โล้วโสภณกุล ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งรักษาการ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย มาตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 หลังจากที่นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ ได้ลาออกจากตำแหน่ง  โดยนายสุธีร์ ซึ่งครบวาระเกษียณอายุ จะยังคงร่วมงานกับธนาคารต่อไป ในตำแหน่งที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564  

    สำหรับนายพอล วอง ชี คิน นับเป็นผู้มีประสบการณ์ในภาคการเงินและการธนาคารในระดับภูมิภาคอาเซียนมากกว่า 25 ปี  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานด้านปฏิบัติการของกลุ่มซีไอเอ็มบี ดูแลทั้งงานทางด้านปฏิบัติการและการเชื่อมโยงงานหลากหลายข้ามสายงาน ในด้านของการพัฒนาระบบชำระเงินให้เป็นดิจิทัล  รวมถึงการปรับปรุง

     นายพอล วอง ชี คิน นับเป็นนักการเงินที่มีองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญเชิงลึกทั้งในอุตสาหกรรมและภูมิภาค  โดยนายพอล วอง เข้าร่วมงานกับกลุ่มซีไอเอ็มบีเมื่อปีพ.ศ. 2550  ในตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโส ดูแลงานด้าน Sales Management – Consumer Sales & Distribution ธนาคาร CIMB Bank Berhad  

    ต่อมาได้รับมอบหมายงานและเติบโตในตำแหน่งหลากหลายภายในกลุ่มซีไอเอ็มบี    ซึ่งรวมถึงในประเทศฟิลิปปินส์และสิงคโปร์     โดยได้สร้างผลงานอย่างโดดเด่นในการผลักดันโครงการเชิงกลยุทธ์ระดับภูมิภาค ทั้งด้านดิจิทัลและการพัฒนาเปลี่ยนแปลง (Transformation) รวมถึงการปฏิรูปสายงานด้านปฏิบัติการของกลุ่มซีไอเอ็มบีให้เป็นไปอย่างประสบความสำเร็จ  
    นายพอล วอง ยังเคยดำรงตำแหน่งคณะกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน Principal Asset Management    
    ทั้งนี้ ก่อนหน้าที่จะมาร่วมงานกับกลุ่มซีไอเอ็มบี นายพอล วอง ยังได้สั่งสมประสบการณ์การทำงานจากสถาบันการเงินชั้นนำหลายแห่งทั้งในมาเลเซียและสิงคโปร์อีกด้วย  

     ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊า เม็ง  ประธานกรรมการ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย กล่าวว่า ด้วยวิสัยทัศน์ Forward23+ ของกลุ่มซีไอเอ็มบีที่มุ่งจะเป็น ‘The Leading Focused ASEAN Bank’

     ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จึงถือเป็นหนึ่งในเครือข่ายยุทธศาสตร์ที่สำคัญอย่างยิ่งของกลุ่มซีไอเอ็มบีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา      
    การแต่งตั้ง นายพอล วอง ชี คิน ซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในบุคลากรที่สำคัญของกลุ่มซีไอเอ็มบีมาตลอดการร่วมงานมากกว่า 13 ปี  จึงไม่เพียงแต่มีความรอบรู้และความเข้าใจอย่างหลากหลายลึกซึ้ง ทั้งในภาคของการดำเนินธุรกิจและงานทางด้านสนับสนุนและปฏิบัติการ   แต่ยังได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการเปลี่ยนผ่านของกลุ่มซีไอเอ็มบี  

    ดังนั้น จึงเชื่อว่าพอล วอง ชี คิน จะได้นำมุมมอง ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในระดับภูมิภาคตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผสานพลังร่วมกันกับศักยภาพของทีมคณะกรรมการจัดการของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ในการขับเคลื่อนและนำพาให้ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย บรรลุสู่เป้าหมายที่จะเติบโตเป็น  ‘DIGITAL-LED BANK WITH ASEAN REACH’ คือ “ธนาคารอาเซียนชั้นนำในไทย ที่ใช้ดิจิทัลสร้างความต่าง” ได้อย่างแข็งแกร่ง

     “ในนามของคณะกรรมการ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย  ผมขอขอบคุณคุณสุธีร์ โล้วโสภณกุล ซึ่งได้ทุ่มเทอย่างเต็มกำลังในการดูแลและผลักดันให้ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สามารถเดินหน้าก้าวผ่านความเปลี่ยนแปลงในช่วงที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี  และรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่คุณสุธีร์ จะยังคงช่วยสนับสนุนและให้คำปรึกษาจากประสบการณ์อันทรงคุณค่า ในฐานะที่ปรึกษา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ต่อไปอีกด้วย” ดาโต๊ะ โรเบิร์ต กล่าวเพิ่มเติม  

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง