รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (22 ม.ค.64)

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (22 ม.ค.64)
22 มกราคม 2564 | โดย สมาคมโรงสีข้าวไทย
69

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) ประจำวันที่ 22 มกราคม 2564

ข้าวมาตรฐานส่งออก ราคาไม่รวมกระสอบ

             ชนิดข้าว                              บาท/100 ก.ก.

ข้าวหอมมะลิจังหวัด (62/63)                   2300-2400

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (61/62)                  -

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (62/63)           2400-2500

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (63/64)           2400-2500

ปลายข้าวหอมมะลิ (62/63)                        1260

ปลายข้าวหอมมะลิ (63/64)                        1300

ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี)                           1950-1980

ปลายข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี)                       1280

ข้าวขาว 100% ชั้น 2                                   -

ข้าวขาว 5%                                         1470-1500

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
เอกสารประกอบ:
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง