ทบ.เคาะแล้ว 'เกณฑ์ทหาร' 1-20 เม.ย.นี้

ทบ.เคาะแล้ว 'เกณฑ์ทหาร' 1-20 เม.ย.นี้
22 มกราคม 2564
18,942

ทบ.เปิดกว้างให้ 'พลทหาร 'สมัครใจเลือกหน่วย-ตำแหน่งที่ตรงกับขีดความสามารถ  จูงใจชายไทย ลดจำนวนยอด“เกณฑ์ทหาร” เคาะขยายวันตรวจเลือกฯ  ลดความแออัด คุมเข้มมาตรการแพร่เชื้อโควิด-19

มีรายงานว่า กองทัพบกได้กำหนดการตรวจเลือกทหารกองประจำการใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 64 เป็นต้นไป จนกว่า การตรวจเลือกฯ จะแล้วเสร็จ แต่ไม่เกินวันที่ 20  เม.ย. 64  (เว้นวันที่ 6 เม.ย. 64 (วันจักรี) และวันที่ 12-15  เม.ย. 64 (วันสงกรานต์)) โดยกำหนดให้ทหารกองเกินเข้ารับการตรวจเลือกฯ วันละไม่เกิน 500  คน 

โดยกำหนดให้ใช้สถานที่การตรวจเลือกฯ ภายในหน่วยทหารเป็นความเร่งด่วนลำดับแรก กรณีไม่มีหน่วยทหารในพื้นที่ ให้พิจารณาใช้สถานที่ที่เหมาะสม มีลักษณะ โปร่ง โล่ง และอากาศถ่ายเทได้สะดวก ห้ามใช้สถานที่ที่เป็นห้องปรับอากาศ อีกทั้งกำหนดให้มีมาตรการควบคุม คัดกรอง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตดิ เชื้อไวรัสฯ อย่างเคร่งครัด 

ทั้งนี้ กระทรวงกลาโหม จะได้ประสานไปยังกระทรวงมทหาดไทย เพื่อออกประกาศแจ้งให้ทหารกองเกินแก้ไขหมายเรียกฯ (แบบ สด.35) ในกรณีที่เขต/อำเภอ ได้กำหนดเปลี่ยนวันหรือสถานที่ตรวจเลือกฯ และแจ้งสละสิทธิ์ ในการยกเว้นหรือผ่อนผันการตรวจเลือกฯ  รวมถึง ประสานกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขอรับการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ปฏิบัติหน้าที่ชุดคัดกรองคณะกรรมการตรวจเลือกฯ เจ้าหน้าที่ ทหารกองเกิน รวมทั้งบุคคลต่าง ๆ พร้อมกับเครื่องมือที่ใช้ในการคัดกรอง 

 โดยระหว่างนี้  ทบ.จะรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ทั้งนี้ เพื่อให้ ผู้ที่ต้องการรับราชการและมีความสามารถสอดคล้องตามคุณลักษณะของแต่ละหน่วย เข้ารับราชการทหาร ให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตำแหน่งหรือหน่วยที่เหมาะสม กับขีดความสามารถตน ใกล้ที่พักอาศัย (แต่ไม่ยึดติดกับภูมิลำเนาทหาร)

รวมถึงการได้งานมีรายได้ที่พอเพียงในภาวะปัจจุบันที่หางานทำได้ยาก เพื่อลดยอดใบแดง หรือการเป็นทหารแบบไม่สมัครใจ ให้เหลือน้อยที่สุด หรือไม่มีเลยในอนาคตอันใกล้โดยการคัดเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ (กลุ่มอายุ 18-20,22-29 ปี) ที่ปรับปรุงใหม่พร้อมสิทธิ์ประโยชน์ที่พึงได้รับ 

ทั้งนี้ คาดว่า จะเปิดรับสมัคร วันที่ 1 -28 ก.พ. 64โดยจะทำการคัดเลือก ที่ มณฑลทหารบก (มทบ.)ทั้ง 35 แห่ง ในแต่ละจังหวัดหรือพื้นที่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค. 64 และ ประกาศผลการคัดเลือก 6-7 มี.ค. 64 และ ส่งตัวเข้าหน่วย 1 พ.ค. 64 ซึ่ง สิทธิ์ประโยชน์ ของ ผู้สมัครใจเข้าเป็นพลทหาร คือ มีสิทธิ์สอบเข้าเป็น นักเรียนนายสิบทบ,(นนส. )ในส่วน ทบ.ได้ในอัตรา 80% ของยอดเปิดรับประจำปีเมื่อเป็น นนส.แล้ว มีผลการเรียนอยู่ในกลุ่มต้น (20 คนแรก ซึ่งอาจขยายขึ้นไปถึง 40 คน) สามารถเข้าเป็น นักเรียนเตรียมทหาร (นตท.)ในส่วน ทบ.ได้ และถือเป็นโอกาสสำหรับผู้ที่อายุเกิน ไม่สามารถสอบ เข้าเป็น นตท.แบบเฉพาะกลุ่มคือ ผู้แทนแต่ละจังหวัดและผู้อยู่ในพื้นที่ทุรกันดารตามประกาศ กระทรวงการคลัง สามารถใช้หนทางนี้ เข้าเป็นทหาร ได้ 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง