กรมท่าอากาศยาน ออก 3 มาตรการพยุงสายการบิน

กรมท่าอากาศยาน ออก 3 มาตรการพยุงสายการบิน
22 มกราคม 2564
251

กรมท่าอากาศยาน ขานรับมติคณะกรรมการการบินพลเรือนช่วยเหลือสายการบินช่วงสถานการณ์โควิด-19 คลอด 3 มาตรการลดค่าจอด - จัดเก็บอากาศยาน และค่าเช่าพื้นที่ เริ่ม 1 - 28 ก.พ.นี้

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย รองอธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) รักษาราชการแทน อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) กล่าวถึง กรณีการช่วยเหลือสายการบินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่า กรมท่าอากาศยานได้ดำเนินการตามข้อสั่งการของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ให้หน่วยงานด้านการบินช่วยเหลือเยียวยาสายการบินที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เป็นกรณีเร่งด่วน

โดยเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 ได้มีการประชุมของคณะกรรมการการบินพลเรือน และมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธาน ในส่วนของกรมท่าอากาศยานได้เสนอมาตรการเยียวยาสายการบิน 2 มาตรการคือ
1.ขยายระยะเวลาการปรับลดค่าบริการในการขึ้นลงของอากาศยาน (Landing Charge) ลงอัตรา 50% สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบินระหว่างประเทศ
2.ยกเว้นการจัดเก็บค่าบริการที่เก็บอากาศยาน (Parking Charge) ให้แก่อากาศยานของสายการบิน ตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่กรมท่าอากาศยานกำหนด ซึ่งคณะกรรมการการบินพลเรือนมีมติเห็นชอบมาตรการดังกล่าว โดยให้ดำเนินมาตรการช่วยเหลือเป็นรายไตรมาส ทั้งนี้ คณะกรรมการการบินพลเรือน ได้สั่งการให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย รวบรวมข้อมูลและนำเสนอเรื่องไปยังกระทรวงคมนาคม เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเงินชดเชยรายได้ที่สูญเสียจากการดำเนินมาตรการช่วยเหลือของกรมท่าอากาศยาน

ในเบื้องต้นระหว่างรอเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติเงินชดเชยรายได้ฯ นั้น กรมท่าอากาศยานจะออกมาตรการเพื่อเยียวยาสายการบิน ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้
1.ลดค่าบริการในการขึ้นลงของอากาศยาน (Landing Charge) ลงอัตรา 50% สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบินระหว่างประเทศ
2.ลดค่าบริการที่เก็บอากาศยาน (Parking charge) ลงอัตรา 50% สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบินระหว่างประเทศ
3.ต่อเวลาลดอัตราค่าเช่าพื้นที่ทั้งสายการบินและผู้ประกอบการร้านค้าในอัตราไม่ต่ำกว่าที่กรมธนารักษ์กำหนด สำหรับผู้ประกอบการทุกกิจกรรมของท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน โดยการลดอัตราค่าเช่าจะมีผลถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ทั้งนี้ กรมท่าอากาศยานจะประเมินสถานการณ์และพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือเป็นระยะ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการตามนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง