"คำนูณ"แฉ "กรมศิลปากร" ใช้งบ 7.7ล้าน ถอดแบบ "พระราชานุสาวรีย์ร.7"ใหม่ ก่อน ชะลองาน

22 มกราคม 2564
150

ส.ว. แฉ "กรมศิลปากร" ชะลองานสร้าง "พระราชานุสาวรีย์ ร.7พระองค์ใหม่" หน้ารัฐสภา หลังใช้งบ ถอดแบบ 7.7 ล้านบาท จ่อเชิญ รมว.วัฒนธรรม แจงกมธ.ศาสนา วุฒิสภา

      นายคำนูณ สิทธิสมาน ส.ว. โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ค ว่า เมื่อวันที่ 21 มกราคม คณะกรรมาธิการ (กมธ.) การศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปและวัฒนธรรม วุฒิสภา ที่มีนามหรรณพ เดชวิทักษ์ ส.ว. เป็นประธาน ได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องต่อกรณีการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่​ 7 องค์ใหม่ ขนาดใหญ่ 4 เท่าพระองค์จริงเพื่อประดิษฐานที่ด้านหน้าอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ หลังถูกท้วงติงว่าไม่เหมาะสม ซึ่งตัวแทนของกรมศิลปากร ชี้แจงรายละเอียดว่า กรมศิลปากร ทำหนังสือถึงสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ขอชะลอการทำงานไว้ก่อน ด้วยเหตุผลว่ารอการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาติ อย่างไรก็ดีในการดำเนินงานนั้นพบว่ากรมศิลปากร ได้มีการใช้งบประมาณ 7.7 ล้านบาท เพื่อ ปั้นขยายต้นแบบพระบรมราชานุสาวรีย์ โดยถอนแบบพระบรมราชานุสาวรีย์พระองค์เดิมแล้วหล่อด้วยปูนพลาสเตอร์ เพื่อทำรายละเอียดขนาดต้นแบบเดิมเพื่อขยายเข้าสัดส่วนก่อนที่จะทำโครงสร้างเหล็ก

161129698656

      "ในการประชุมกรรมาธิการฯ ผมได้ถามกรมศิลปากรด้วยสามัญสำนึกของวิญญูชนชาวไทยทั่วไปว่าในเมื่อต้องสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์องค์ใหม่ ก่อนเดินหน้าควรขอพระราชทานพระบรมราชานุญาติ คำตอบคือยังไม่ได้ทำเรื่อง แต่กำลังเตรียมการจะทำเรื่อง และยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่ดำเนินการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์องค์ใหม่ เพียงแค่ถอดแบบจากองค์เก่าก่อนเท่านั้น ผมตอบไปไม่เห็นด้วย เพราะการถอดแบบองค์เก่าก็คือส่วนหนึ่งของการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์องค์ใหม่ ส่วนเงินใช้ไปแล้ว และเริ่มดำเนินการแล้ว ฝ่ายการเมืองคือระดับรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีก็ยังไม่ได้พิจารณาถ้าเกิดผิดพลาดขึ้นมา ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ อย่างไรก็ดีเรื่องนี้ยังไม่จบ และกมธ. จะเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมมาหารือในโอกาสต่อไป” นายคำนูณ ระบุ

      นายคำนูณ ระบุด้วยว่าสภาผู้แทนราษฎร ได้ตั้งงบประมาณในการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ขนาด 3 เท่าครึ่งถึง 4 เท่าพระองค์จริง กรมศิลปากรแจ้งให้สภาทราบเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ว่ามีจำนวน 25,369,840 บาท โดยขอจัดสรรงบประมาณ​ไว้ 3 ปี คือ ตั้งแต่ปี 2563, ปี2564 และ ปี 2565  

      นายคำนูณ ระบุด้วยว่าแนวคิดการย้ายพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่7 องค์เดิมหน้าอาคารรัฐสภาอู่ทอง มายังอาคารรัฐสภา เกียกกาย เกิขึ้นเมื่อปี 2561 และสภาฯ ได้ทำหนังสือถึงกรมศิลปากร ฐานะผู้มีอำนาจหน้าที่โดยตรง ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการก่อสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติและการจำลองพระพุทธรูปสำคัญ พ.ศ. 2520 เบื้องต้น กรมศิลปากรให้ความเห็นว่าควรให้อัญเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์องค์เดิมขนาดเท่าครึ่งพระองค์จริงเข้าไปประดิษฐานภายในอาคาร และให้จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์องค์ใหม่ขนาด 3 เท่าครึ่งถึง 4 เท่าพระองค์จริงเพื่อประดิษฐานหน้าอาคารด้านถนนสามเสนแทน สรุปว่าถ้าทำตามนี้รัฐสภาจะมีพระบรมราชานุสาวรีย์ 2 องค์ 2 ขนาด

      "ในชั้นแรก สภาไม่เห็นด้วยเพราะต้องการนำพระบรมราชานุสาวรีย์องค์เดิมที่มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์มาประดิษฐานหน้าอาคารตามแบบที่กำหนดไว้ จึงทำหนังสือขอกรมศิลปากรทบทวนมติ แต่กรมศิลปากร มีหนังสือตอบกลับเมื่อมกราคม 2562 เพื่อยืนยันมติเดิม สภาจึงต้องปฏิบัติตาม เนื่องจากกรมศิลปากร เป็นผู้ที่มีอำนาจตามระเบียบ” นายคำนูณ ระบุ.

161129698691

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง