วิธีจองหุ้น 'OR' ผ่าน 3 แบงก์ 'กรุงไทย-กสิกรไทย-กรุงเทพ'

วิธีจองหุ้น 'OR' ผ่าน 3 แบงก์ 'กรุงไทย-กสิกรไทย-กรุงเทพ'
24 มกราคม 2564 | โดย กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
244,970

เปิดขั้นตอนการจองซื้อหุ้น "OR" หรือ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) สำหรับ "ประชาชนทั่วไป" ดีเดย์ 24 ม.ค. ใช้เงินเริ่มต้น 5,400 บาท "ไม่มีพอร์ตหุ้น" ก็ซื้อได้ผ่าน 3 ธนาคาร กรุงไทย-กสิกรไทย-กรุงเทพ

หุ้น "OR" (โออาร์) จาก บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หนึ่งในหุ้น "IPO" (เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก) ที่กำลังได้รับความสนใจแวดวงการลงทุนในตอนนี้

โดยเฉพาะประเด็นการจับจองซื้อหุ้น เพื่ออยู่ในฐานะเจ้าของกิจการในเครือ อาทิ "คาเฟ่อเมซอน" "ปั๊ม ปตท." ฯลฯ ที่จ่อเปิดให้ "จองซื้อหุ้น" ที่มีการเปิดให้กลุ่มรายย่อย หรือ "ประชาชนทั่วไป" เริ่ม "จองซื้อหุ้น" ได้ในเวลา 09.00 น. วันที่ 24 ม.ค. 64 - 2 ก.พ. 64 และ "ผู้ถือหุ้น PTT" เริ่มจองซื้อได้ในเวลา 09.00 น. วันที่ 25 ม.ค. 64 ในราคา 16.00–18.00 บาทต่อหุ้น 

สำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจจองซื้อหุ้น OR "กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" รวบรวม 3 ช่องทางการจองซื้อหุ้นจาก 3 ธนาคารที่เปิดให้บริการ "ธนาคารกสิกรไทย" "ธนาคารกรุงเทพ" และ "ธนาคารกรุงไทย" ทั้งช่องทางออฟไลน์และออฟไลน์ พร้อมทั้งเอกสารที่ต้องเตรียมแบบละเอียด ที่จะช่วยให้เตรียมตัวจองซื้อหุ้น OR ได้ง่ายขึ้น ดังนี้

อัพเดท! : 

ขั้นตอน "จองซื้อหุ้น OR" ผ่านธนาคาร "กสิกรไทย" 

  • ช่องทางออฟไลน์

ติดต่อที่สำนักงานใหญ่ หรือสาขาของธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา โดยต้อง จองเวลาเข้ารับบริการ 23 - 29 ม.ค. ที่สาขาธนาคารกสิกรไทย ในช่องทางออนไลน์ก่อน เพื่อลดความเสี่ยงในภาวะโรค "โควิด-19" ระบาด โดยทำตาม 6 ขั้นตอน ผ่านลิงก์ https://kasikornbank.com/th/branch-register/Pages/index.aspx

ข่าวที่น่าสนใจ ​ :  

161129562210

โดยต้องเตรียมเอกสารก่อนเข้ารับบริการที่สาขา (สำหรับบุคคลธรรมดา) ดังนี้

- สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (หรือ สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง รับรองสำเนาถูกต้อง กรณีลูกค้าสัญชาติอื่น)

- สำเนาหน้าแรกสมุดเงินฝาก พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีต้องการให้คืนเงินเข้าบัญชีภายหลังการจัดสรร (ถ้าไม่แนบ จะคืนเป็นเช็ค)

- หากรับหุ้นเข้าบัญชีหุ้นที่เปิดกับบริษัทหลักทรัพย์ ให้เตรียมเลขที่บัญชีพอร์ตหุ้น (ไม่จำกัดว่าต้องเป็น KSecurities เท่านั้น)

- หากชำระเงินด้วยเช็ค ให้ทำเช็คสั่งจ่าย "บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน OR สำหรับผู้จองซื้อรายย่อย" โดยจ่ายเช็คได้ถึงเที่ยงวันของวันที่ 1 ก.พ. เท่านั้น วันสุดท้าย (2 ก.พ) ไม่รับเช็ค

- ใบจองซื้อที่กรอก และลงนามครบ 2 จุด หากออกเป็นใบหุ้น ให้ระบุที่อยู่ที่ใช้ในการจัดส่งใบหุ้นให้ชัดเจน

  • ช่องทางออนไลน์ 

จองซื้อผ่านเว็บไซต์ ได้ที่ https://kasikornbank.com/th/KMyInvest/PTTOR/IPO ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และชำระเงินด้วย Mobile Banking ของธนาคารกสิกรไทย (KPLUS) ตามขั้นตอนต่อไปนี้

161129449945

ขั้นตอน "จองซื้อหุ้น OR" ผ่านธนาคาร "กรุงเทพ" 

161129665740

  • ช่องทางออฟไลน์ 

นัดหมายจองวัน เวลา และสถานที่ เพื่อเข้ารับบริการที่สาขาที่เปิดให้บริการได้ ตั้งแต่วันที่ 24 ม.ค. 64-1 ก.พ. 64 โดยเลือกสาขาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล, สาขาในเขตจังหวัดต่างๆ ในภาคกลาง, ภาคเหนือ, ภาคใต้, ภาคตะวันออก, ภาคตะวันตก หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ต้องการจองวัน เวลา สถานที่ และโปรดระบุข้อมูลผู้เข้ารับบริการ ผ่านเว็บไซต์ของธนาคารกรุงเทพ (https://www.bangkokbank.com/th-TH/Personal/Save-And-Invest/Investment/OR-Shares/Branch-Booking) ก่อนเข้าไปจองซื้อหุ้นตามวันเวลาที่จองได้ ระหว่างวันที่ 24 ม.ค. 64-1 ก.พ. 64 (เที่ยง) 

โดยเงื่อนไขการรับบริการจองเวลาที่สาขาธนาคารกรุงเทพ คือ 

- ลูกค้าสามารถจองคิวได้ล่วงหน้า ก่อนวันและเวลานัดหมาย อย่างน้อย 24 ชั่วโมง 
- การนัดหมายต่อครั้ง สาขาให้บริการลูกค้า 1 คิวต่อ 1 ราย
- ลูกค้านัดหมายเพื่อจองคิวที่สาขาได้เฉพาะการจองซื้อหุ้น OR และจะเปิดช่วงเวลาการจองคิวเฉพาะวันที่ 24 ม.ค. 64 - 1 ก.พ.
- เปิดบริการจองคิวเฉพาะสาขาเต็มรูปแบบเท่านั้น

  • ช่องทางออนไลน์

ธนาคารกรุงเทพ จองซื้อผ่าน Bangkok Bank Mobile Banking ซึ่งเป็น Mobile Banking ของธนาคารกรุงเทพ ตั้งแต่ 9.00 น. ของวันที่ 24 ม.ค. 64 ถึง 12.00 น. (เที่ยง) ของวันที่ 2 ก.พ. 64 ตามขั้นตอนต่อไปนี้

161129766953

161129766937   

ขั้นตอน "จองซื้อหุ้น OR" ผ่านธนาคาร "กรุงไทย" 

  • ช่องทางออฟไลน์ 

จองซื้อที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ในวันและเวลาทำการ ระหว่างวันที่ 24 มกราคม 2564 ถึงเวลา 12.00 น. (เที่ยงวัน) ของวันที่ 2 ก.พ. 2564

  • ช่องทางออนไลน์

จองซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุด ที่ Money Connect by Krungthai ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 24 ม.ค. 2564 ถึง 12.00 น. (เที่ยงวัน) ของวันที่ 2 ก.พ. 2564 ตามขั้นตอนการจองซื้อหุ้น ดังต่อไปนี้

161129601749

  

  •  ดาวน์โหลดใบจองซื้อหุ้น OR 

https://moneyconnect.krungthai.com/moneyConnect/#/landing

   

  •  จองซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายมากกว่าได้หรือไม่ 

กรณีจองซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายมากกว่า 1 ราย และ/หรือ มากกว่า 1 ใบจอง จะนำยอดการจองซื้อมารวมกันเป็น 1 สิทธิ์ ก่อนทำการจัดสรร

สำหรับประชาชนทั่วไปที่เป็นนักลงทุน "รายย่อย" ที่อยากจองซื้อหุ้นในครั้งนี้ แต่กังวลว่าจะไม่ได้รับหุ้น เพราะไม่สามารถช่วงชิงความต้องการซื้อจากนักลงทุน "รายใหญ่" หรือ "นักลงทุนสถาบัน" ที่จองซื้อในลอตใหญ่ๆ ได้ ไม่ต้องกังวล เพราะการเปิดจองซื้อในครั้งนี้แบ่งรอบการเปิดจองระหว่าง "ผู้ถือหุ้น PTT" และ "ประชาชนทั่วไป" อีกทั้งยังใช้วิธีจัดสรรหุ้นแบบที่เรียกว่า "Small Lot First" ที่ทำให้ผู้จองซื้อจะได้รับหุ้น "ทุกคน" อย่างทั่วถึงด้วย

ซึ่งการจัดสรรแบบ Small Lot First คือการแบ่งหุ้นที่มีอยู่ให้กับผู้จองซื้อรายย่อยเป็นรอบๆ เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น เราจะสมมติว่า มีจำนวนหุ้นที่จะขาย 30,000 หุ้น แต่มีผู้จองซื้อทั้งสิ้น 39,800 หุ้น ระบบจะทำการแบ่งขายหุ้นเป็นรอบๆ ดังนี้ 

รอบแรก จัดสรรให้จำนวน 300 หุ้นต่อ 1 คน และไล่เรียงไปเรื่อยๆ คนครบจำนวนผู้ที่จองซื้อ 

รอบที่ 2 และรอบถัดๆ ไป ทุกคนจะได้จัดสรรให้จำนวนรอบละ 100 หุ้นต่อ 1 คน

กระทั่งจำนวนหุ้นเหลือไม่เพียงพอในการจัดสรรให้กับผู้จองซื้อได้ครบทุกคน จะนำจำนวนหุ้นที่เหลือมาจัดสรรใน รอบสุดท้าย แบบ "Random" (สุ่ม) ซึ่งเป็นการสุ่มโดยโปรแกรม ซึ่งในครั้งนี้จะมีทั้งผู้ที่ได้หุ้นและไม่ได้หุ้น ดังตัวอย่างการจัดสรรหุ้น ตามภาพประกอบนี้

161129423310

อย่าลืม! ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ที่มา:

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง