'เอ็ตด้า' ลุยโครงสร้างใหม่รับ กม.ดิจิทัล

'เอ็ตด้า' ลุยโครงสร้างใหม่รับ กม.ดิจิทัล
22 มกราคม 2564
174

ดีเดย์ มี.ค.ได้เห็นแน่มุ่งบริหารผ่าน 3 โครงการใหญ่

2. การบริหารจัดการแบบฝ่าย ที่เน้นการทำงานเพื่อตอบโจทย์ภารกิจของเอ็ตด้าอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น ยังนำเสนออัตรากำลังของแต่ละส่วน และสิ่งที่จะดำเนินการภายหลังมีโครงสร้างนี้แล้ว พร้อมทั้งเปิดเวที ให้พนักงานทุกคน ทั้งออนไซต์และออนไลน์ ได้ส่งคำถามที่อยากรู้และให้ข้อแนะนำต่อโครงสร้างใหม่ ไม่ว่าจะเป็นด้านภารกิจ และหน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์และฝ่าย ด้านการจัดอัตรากำลัง ด้านกระบวนการทำงาน และด้านอื่น ๆ

“โครงสร้างนี้เป็นการจัดกลุ่มงานให้เหมาะสม จัดคนที่มีทักษะใกล้เคียงกันมาไว้ด้วยกัน เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ หากมีกลุ่มงานที่จัดขึ้นใหม่เป็นงานที่ทุกคนต้องช่วยกันทำ ทุกคนต้องมองร่วมกันว่างานทุกงานของเอ็ตด้าเป็นงานของทุกคน” ดร.ชัยชนะ กล่าว

ทั้งนี้ ก้าวต่อไปของเอ็ตด้าในปีงบประมาณ 2564 นี้ จะเน้นการทำงานแบบโปรเจ็ค-เบสผ่าน 3 โครงการหลัก คือ 1. การทำหน้าที่สนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (คธอ.) ในฐานะเลขานุการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการกำหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง รวมถึงนโยบายในการขับเคลื่อนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้เกิดขึ้น และมีความมั่นคงปลอดภัย โดยเฉพาะการเร่งจัดทำแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563-2565

2. โครงการพัฒนากฎหมายและกลไกกำกับดูแลธุรกิจดิจิทัล โดยต้องมีกฎและกติกา ที่ทำให้เกิดความแน่นอนในการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีมาตรฐาน มีแนวปฏิบัติหรือคู่มือที่มีลักษณะเป็นเหมือน Soft Law ที่ใช้เป็นแนวทางในการกำกับ โดยการกำกับดูแล ซึ่งจะไม่เน้นที่การควบคุม ด้วยกฎกติกา แต่จะให้ความสำคัญกับการดูแลในลักษณะ Friendly Regulator ที่จะคอยส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจดิจิทัล ซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่ค่อนข้างใหม่ขณะเดียวกันก็ต้องดูแลไม่ให้เกิดความเสี่ยงและต้องมีความน่าเชื่อถือด้วย

3.โครงการพัฒนามาตรฐานและการให้บริการเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล ที่สนับสนุนการให้บริการของรัฐสอดคล้องกับมาตรฐานสากล มีความน่าเชื่อถือ และมั่นคงปลอดภัย เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุด

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง