เปิดโผ แคนดิเดท กสทช.14 คน - บิ๊กเนมหลุดโผหักปากกาเซียน

เปิดโผ แคนดิเดท กสทช.14 คน - บิ๊กเนมหลุดโผหักปากกาเซียน
21 มกราคม 2564
1,349

ก่อนรอ วุฒิฯ ลงมติเลือกเหลือ 7 อรหันต์

ตามที่คณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พิจารณารับทราบรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ตามมาตรา 15 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 จำนวนทั้งสิ้น 80 คน แบ่งเป็นแต่ละด้าน รวม 7 ด้าน ได้แก่ ด้านกิจการกระจายเสียง จำนวน 7 คน ด้านกิจการโทรทัศน์ จำนวน 8 คน ด้านกิจการโทรคมนาคม จำนวน 11 คน ด้านวิศวกรรม จำนวน 12 คน ด้านกฎหมาย จำนวน 14 คน ด้านเศรษฐศาสตร์ จำนวน 7 คน และด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน จำนวน 21 คน

โดยหลังจากที่เปิดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์ไปตั้งแต่ 19-21 ม.ค.จำนวน 80 คนดังกล่าวนั้น ล่าสุดได้มีการเปิดเผยรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านละ 2 คนรวมเป็น 14 คนแล้ว จากนั้นจะให้วุฒิสภาเป็นผู้คัดเลือกให้เหลือเพียง 7 คนซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในก.พ.นี้

1. (กระจายเสียง)
พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาท (ว่าที่ประธานบอร์ดกสทช.)
นางอรษา มุขเตียร์ เปอร์ตี
2. (โทรทัศน์)
ศ. ดร.พิรงรอง รามสูต
นางสาวจินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร
3. (โทรคมนาคม)​
นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ
ดร.อธิคม ฤกษบุตร
4. (วิศวกรรม)​
นายอานนท์ ทับเที่ยง
นายสมภพ ภูริวิกรัยพงศ์
5. (ผู้บริโภค)​
1.พลตำรวจโท เกียรติพงศ์ ขาวสำอางค์
2.นายต่อพงศ์ เสลานนท์
6. (กฎหมาย)​
นายจิตรนรา นวรัตน์
ดร.ธนกฤษฏ์ เอกโยตยะ
7. (เศรษฐศาสตร์)​
ดร.ภักดี มะนะเวศ
ศ.อารยะ ปรีชาเมตตา

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง