"กรรมการสมานฉันท์" นัดโหวตเลือก 4กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จันทร์หน้า

21 มกราคม 2564
81

เลขานุการ กรรมการสมานฉันท์ เผย จันทร์25 มกราคม 11 กรรมการสมานฉันท์ จะโหวตเลือก 4ผู้ทรงคุณวุฒิ ระบุเสียงโหวตต้อง ใช้ 2 ใน 3

     นายคุณวุฒิ ตันตระกูล รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ฐานะเลขานุการคณะกรรมการสมานฉันท์ ให้สัมภาษณ์ผ่านวิทยุรัฐสภา ว่า กรรมการสมารนฉันท์ นัดประชุมนัดที่สอง วันที่ 25 มกราคม เวลา 13.30 น. โดยมีวาระพิจารณา เลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ จำนวน 4 คน ซึ่งกรรมการต้องพิจารณาและลงมติเลือก ด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน  3 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่  ทั้งนี้ในหลักการกรรมการจะเลือกผู้ทรงคุณวุฒิตามแนวทางที่หารือไว้  คือ เป็นผู้หญิงไม่น้อยกว่า 2 คน และสื่อมวลชน 1 คน และนอกจากวาระดังกล่าวแล้ว กรรมการต้องร่วมหาแนวทางเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการสมานฉันท์ในสัดส่วนผู้แทนฝ่ายผู้ชุมนุมและผู้แทนฝ่ายอื่น ฝ่ายละ 2 คน. 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง