ประกาศราคาแร่ (21 ม.ค.64)

ประกาศราคาแร่ (21 ม.ค.64)
21 มกราคม 2564 | โดย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
56

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 21 มกราคม 2564

                                                      (บาท / หน่วย)

1.ดีบุก                               เมตริกตันละ      659,450.00

2.ตะกั่ว                              เมตริกตันละ        60,340.00

3.ทองคำ                            กรัมละ                1,789.24

4.แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์     เมตริกตันละ       421,740.00

โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 12.00 น.  ของวันที่ 21 มกราคม 2564  เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2564

ที่มา :  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

          โทร.02-202-3555, 3565, 3567

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
เอกสารประกอบ:
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง