กบร.ไฟเขียวมาตรการอุ้มแอร์ไลน์เพิ่ม 3 เดือน ลดค่าใช้จ่าย - พักหนี้ 90 วัน

กบร.ไฟเขียวมาตรการอุ้มแอร์ไลน์เพิ่ม 3 เดือน ลดค่าใช้จ่าย - พักหนี้ 90 วัน
21 มกราคม 2564
216

กบร.เคาะมาตรการอุ้มสายการบิน หลังโดนพิษโควิด-19 ต่อเนื่อง อนุมัติ 4 มาตรการลดค่าใช้จ่าย พร้อมมาตรการทางการเงิน ขยายระยะเวลาชำระหนี้เป็น 90 วัน ชง ครม.ไฟเขียว ใช้ ม.ค. - มี.ค.นี้

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานกรรมการการบินพลเรือนได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการบินพลเรือน (กบร.) ในการประชุม ครั้งที่ 1/2564 วันนี้ (21 ม.ค.) โดย กบร. ได้ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ และมีมติให้ความเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบของสายการบินจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระยะที่ 3

โดยให้ดำเนินมาตรการช่วยเหลือเป็นรายไตรมาส โดยไตรมาสแรกของปี 2564 ระหว่างเดือน ม.ค. - มี.ค. 2564 ทั้งนี้ ให้มีการประเมินสถานการณ์โควิด-19 เป็นรายไตรมาส และหากสถานการณ์โควิด-19 ยังคงอยู่ก็ให้ใช้มาตรการบรรเทาผลกระทบให้แก่สายการบินต่อไปเป็นรายไตรมาส โดยมาตรการดังกล่าว ได้แก่

1.มาตรการด้านการลดค่าใช้จ่ายของสายการบิน 4 มาตรการ ดังนี้

         1) ทอท. และ ทย. ขยายระยะเวลาการปรับลดค่าบริการในการขึ้นลงของอากาศยาน (Landing Charge) ลงอัตรา 50% สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบินระหว่างประเทศ

         2) ทอท. และ ทย. ยกเว้นการจัดเก็บค่าบริการที่เก็บอากาศยาน (Parking charge) ให้แก่สายการบินที่ทำการหยุดให้บริการชั่วคราว

         3) ทอท. ขยายระยะเวลาการปรับลดค่าบริการที่เก็บอากาศยาน (Parking Charge) ลงอัตรา 50% สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบินระหว่างประเทศ

         4) บวท. ขยายระยะเวลาการปรับลดค่าบริการการเดินอากาศ (Air Navigation Service Charge) ลงในอัตรา 50% สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ และลดลงในอัตรา 20% สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ

2.มาตรการทางการเงิน ได้แก่ กพท. ได้ขยายระยะเวลาชำระหนี้ (Credit Terms) ค่าธรรมเนียมการเข้าหรือออกนอกประเทศ จาก 15 วันเป็น 90 วัน

นอกจากนั้น กบร. สั่งการให้ กพท. รวบรวมข้อมูลและนำเสนอเรื่องไปยังกระทรวงคมนาคม เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติเงินชดเชยรายได้ที่สูญเสียจากการดำเนินมาตรการช่วยเหลือของ ทย. และ บวท. ต่อไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง