ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พลิกวิกฤติโควิด -19 ปิดซ่อมทางขับเครื่องบิน 6 เดือน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พลิกวิกฤติโควิด -19 ปิดซ่อมทางขับเครื่องบิน 6 เดือน
21 มกราคม 2564
80

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิปิดซ่อมผิวทางขับ 11 พื้นที่ ม.ค. - ก.ค.นี้ หวังพลิกวิกฤติโควิด -19 ผู้โดยสารลด เร่งเสริมศักยภาพ เพิ่มความแข็งแรง

นาวาอากาศโทสุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) จะดำเนินโครงการงานซ่อมแซมพื้นผิวทางขับเข้าสู่หลุมจอดอากาศยาน (Taxilane) T4, T5, T6, T7, T8, T11 และ T12 และถนนภายในเขตการบิน (Service road) ในช่วงเดือน ม.ค.- ก.ค.2564 โดยแบ่งพื้นที่ซ่อมแซมออกเป็น 11 พื้นที่ รวมระยะเวลาการปรับปรุงประมาณ 151 วัน

โดยการปรับปรุงนี้เป็นการดำเนินงานในระยะกลางตามแผนงาน ทสภ.จะมีการรื้อพื้นผิววัสดุแอสฟัลต์เดิมออกบางส่วน และปูพื้นผิววัสดุแอสฟัลต์ที่มีคุณภาพที่ดีขึ้น เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย ซึ่งจะทำให้พื้นผิวทางขับเข้าสู่หลุมจอดอากาศยาน (Taxilane) มีความคงทน แข็งแรงยิ่งขึ้น สามารถรองรับการขับเคลื่อนของอากาศยานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

นาวาอากาศโทสุธีรวัฒน์ กล่าวว่า ทสภ.ได้มีการดำเนินงานตามแผนการซ่อมแซมครั้งนี้เพื่อไม่ให้กระทบต่อการใช้บริการของผู้โดยสาร ประกอบกับในช่วงนี้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19  ทำให้มีปริมาณจราจรทางอากาศ การจราจรภาคพื้น และการใช้บริการทางขับหลุมจอดอากาศยานน้อยลงทำให้ทสภ. สามารถบริหารจัดการหลุมจอดและเส้นทางการจราจรภาคพื้นของอากาศยานได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้การปิดพื้นที่ทางขับและหลุมจอด อากาศยานเพื่อดำเนินการปรับปรุงมีข้อจำกัดลดลง สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการโดยไม่กระทบต่อการให้บริการผู้โดยสาร

นอกจากการให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาเรื่องพื้นผิว ทางขับเข้าสู่หลุมจอดอากาศยาน (Taxilane) และถนนภายในเขตการบิน (Service road) ซึ่งเป็นการดูแลและเพิ่มประสิทธิภาพของท่าอากาศยานในระยะยาวแล้ว ระหว่างการดำเนินการภายใต้โครงการข้างต้น ทสภ. มีมาตรการระยะสั้นรองรับ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง หากได้รับแจ้งหรือตรวจพบความชำรุดบกพร่อง จะทำการปิดพื้นที่เพื่อซ่อมแซมพื้นผิวอย่างเร่งด่วนในทันที

ทั้งนี้ เพื่อให้การดูแลคุณภาพพื้นผิวทางวิ่ง ทางขับ และลานจอดอากาศยานอยู่ในมาตรฐานสูงสุด ทสภ.  ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาคุณภาพผิวทางวิ่งทางขับและลานจอดอากาศยาน ทสภ. โดยมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) คณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจ การบินกรุงเทพ (Airline Operators Committee : AOC) เพื่อรายงานและประเมินสถานการณ์ตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยของ ทสภ. เป็นประจำทุกสัปดาห์ด้วย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: