CIMBT แจงกำไร63 ที่ 1.2พันล้าน ลด 36% หลังสำรองพุ่ง 60%

CIMBT แจงกำไร63 ที่ 1.2พันล้าน ลด 36% หลังสำรองพุ่ง 60%
21 มกราคม 2564
124

ซีไอเอ็มบีไทยเปิดกำไร63 กำไรวูบ 36% มาอยู่ที่ 1,290 ล้านบาท หลังธนาคารตั้งสำรองเพิ่ม 60% จากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจและผลกระทบโควิด-19

     ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย แจ้งกำไรปี 2563 โดยมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 1290 ล้านบาท ลดลง 727 ล้านบาท หรือ 36% หากเทียบกับปีก่อนหน้า หลังจากสำรองหนี้สูญเพิ่มขึ้น 60% สะท้อนการตั้งสำรองที่สูงขึ้น จากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและโอกาสที่คุณภาพสินเชื่อของลูกค้าที่จะแย่ลงจากผลกระทบรุนแรงจาก การระบาดของโควิด-19

    ซึ่งในจำนวนนี้ธนาคนารได้คำนึงถึง การคาดการณ์ล่วงหน้าของโมเดลการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิต(ECL)  และการตั้งสำรองรับมือกับแนวโน้มเศรษฐกิจมหาภาคที่ถดถอยผ่านกระบวนการ  management overlay ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9แล้ว

     ขณะที่รายได้จากการดำเนินงาน ปีนี้ อยู่ที่ 14,927 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 167 ล้านบาท หรือ 1.1% จากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการดำเนินงาน

     หลักๆมาจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนจำนวน 1,117 ล้านบาท สุทธิกับการการลดลงของรายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 834 ล้านบาท หรือ 39.9%

    ส่วนใหญ่จากรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ จากรายได้ของการเป็นนายหน้าขายประกัน และรายได้สุทธิลดลง จากรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อ

     สำหรับสินเชื่อด้อยคุณภาพ หรือเอ็นพีแอล อยู่ที่ 10.5 พันล้านบาท หรือคิดเป็น 4.6% ลดลงจากปีก่อน 4.7% สาเหตุหลักจากการขายสินเชื่อด้อยคุณภาพในปี 2563

   ประกอบกับธนาคารมีมาตรฐานการอนุมัติสินเชื่อและนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม ตลาดจนได้มีแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลลูกหนี้และการติดตามหนี้

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง