'เราชนะ' สรุปครบ! โอน 'เงินเยียวยา' ให้กลุ่มไหนบ้าง มีเงื่อนไขสำคัญ ได้เงิน 7,000 บาท เมื่อไหร่

'เราชนะ' สรุปครบ! โอน 'เงินเยียวยา' ให้กลุ่มไหนบ้าง มีเงื่อนไขสำคัญ ได้เงิน 7,000 บาท เมื่อไหร่

สรุป มาตรการ "เราชนะ" รายละเอียดการโอน "เงินเยียวยา" ให้กับผู้มีสิทธิแต่ละกลุ่ม พร้อมระบุเงื่อนไขสำคัญเป็นอย่างไร และจะได้รับเงิน 7,000 บาท เมื่อไหร่

หลังจากที่ คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. มีมติ เคาะ มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โครงการ เราชนะ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา โดยจะจ่ายเงินเยียวยา 3,500 บาทติดต่อกันเป็นเวลา 2 เดือน รวมเป็นเงิน 7,000 บาท ให้กับแรงงานนอกระบบ อาทิ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เกษตรกร และผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวม 31 ล้านคน

รายละเอียดที่ชัดเจนของมาตรการเยียวยาโควิดรอบใหม่ครั้งนี้ ก็กลายเป็นที่สนใจของประชาชนในทันที เนื่องจากที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงปี 2563 นั้น ก็มีการทำทะเบียนฐานข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบผ่านโครงการต่างๆ ที่ออกมา โดยแยกออกเป็นแต่ละกลุ่ม อาทิ มาตรการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มอาชีพอิสระ แท็กซี่ ลูกจ้างรายวัน ผ่านโครงการเราไม่ทิ้งกัน มาตรการเยียวยาเกษตรกร ที่เปิดให้สำหรับกลุ่มเกษตรกรที่มีชื่อ และขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กลุ่มผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ เป็นต้น 

อีกทั้ง ยังมีกลุ่มที่ร่วมลงทะเบียนในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็น คนละครึ่ง และ เราเที่ยวด้วยกัน ซึ่งต่างมีความต้องการร่วมโครงการเราชนะที่ทางรัฐบาลประกาศจะให้ลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com ด้วยกันทั้งนั้น 

จากรายละเอียดในการแถลงมติ ครม. ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา สามารถแยกรายละเอียดการจ่ายเงินเยียวยา 7,000 บาท ออก 3 กลุ่ม คือ  กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน กลุ่มผู้ที่มีแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง" ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลโครงการ "คนละครึ่ง" หรือ "เราเที่ยวด้วยกัน" แล้ว และกลุ่ม ผู้ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ หรือไม่มีชื่อในระบบ โดย กรุงเทพธุรกิจ สรุปรายละเอียด และเงื่อนไขสำคัญของการรับเงิน สำหรับแต่ละกลุ่มมาไว้ ดังนี้ 

  • กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน

กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน นั้น สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ 

1. กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี 

2. กลุ่มที่มีรายได้เกินกว่า 3 หมื่น บาท แต่ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี 

โดยทั้ง 2 กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐอยู่แล้ว ซึ่งก็จะได้รับเงินเยียวยาจาก เราชนะ ครั้งนี้ด้วย โดยที่ ไม่ต้องลงทะเบียน ซึ่งหลังจากตรวจสอบรายชื่อ ระบบจะดำเนินการโอนเงินให้ผ่าน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน โดยอัตโนมัติ แบ่งเป็น 

  • กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ที่ได้เงินอยู่แล้ว 800 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินเพิ่มอีก 675 บาทต่อสัปดาห์ หรือ 2,700 บาท ต่อคน ต่อเดือน รวมได้เงินทั้งโครงการ 5,400 บาท
  • สำหรับกลุ่มที่มีรายได้เกินกว่า 3 หมื่น บาท แต่ไม่เกิน 1 แสนบาท ที่ได้รับอยู่แล้ว 700 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินเพิ่มอีก 700 บาทต่อสัปดาห์ หรือ 2,800 บาท ต่อคน ต่อเดือน รวมได้เงินทั้งโครงการ 5,600 บาท

ระบบจะได้รับโอนเงินครั้งแรกวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ก่อนที่จะโอนเงินให้ทุกวันศุกร์ ในแต่ละสัปดาห์ จนกว่าจะครบวงเงิน 5,400 บาท และ/หรือ 5,600 บาท

161112412629

  • กลุ่มผู้ที่มีแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง หรือ มีฐานข้อมูลโครงการ คนละครึ่ง หรือ เราเที่ยวด้วยกัน

กลุ่มผู้ที่มีแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง ซึ่งมีรายละเอียดผู้ลงทะเบียนอยู่ในฐานข้อมูลโครงการ คนละครึ่ง หรือ เราเที่ยวด้วยกัน อยู่แล้วนั้น มีเงื่อนไขสำคัญในการรับสิทธิเงินเยียวยา 7,000 บาท ในโครงการ เราชนะ ที่สำคัญ คือ จะต้องให้ความยินยอมให้นำข้อมูลไปประมวลผล หรือเปิดเผยเพื่อดำเนินมาตรการอื่นๆ ของรัฐได้ 

วิธีการคือ ไม่ต้องดำเนินการใดๆ ระบบจากดำเนินการคัดกรองคุณสมบัติ จากกระทรวงการคลัง คือ

- ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ

- ไม่เป็นผู้รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดจากราชการ

- ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33

- มีเงินฝากรวมทุกบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไม่เกิน 500,000 บาท

- มีเงินได้พึงประเมินไม่เกิน 300,000 บาท ในปีภาษี 2562

161130435566

หากผู้ต้องการรับสิทธิในกลุ่มนี้ ผ่านเกณฑ์คัดกรองจากระบบก็จะมีข้อความแจ้งเตือนผ่านแอพิเคชั่น เป๋าตัง ให้กดยืนยันสิทธิ จากนั้น ก็จะได้รับวงเงินโอนสัปดาห์ละ 1,000 บาท

โดยสามารถตรวจสอบสถานะได้รับสิทธิผ่าน www.เราชนะ.com ได้ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 หากผ่านเกณฑ์ก็จะสามารถยืนยันสิทธิผ่านแอพ เป๋าตัง ได้ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 และได้รับวงเงินครั้งแรก จำนวน 2,000 บาท ซึ่งเป็นเงินรวมตกเบิกจากสัปดาห์แรก

จากนั้น ระบบจะโอนเงิน 1 พันบาท เข้าทุกวันพฤหัสบดี จนถึงวันที่ 18 มีนาคม 2564 หรือ จนกว่าจะครบวงเงิน 7,000 บาท

  • กลุ่มผู้ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ หรือไม่มีชื่อในระบบ

สำหรับกลุ่ม ผู้ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ หรือไม่มีชื่อในระบบนั้น จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิเยียวยาโควิดรอบใหม่ ผ่านแพลตฟอร์ม www.เราชนะ.com ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 06.00 - 23.00 น.

ระบบจากดำเนินการคัดกรองคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ คือ

- ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ

- ไม่เป็นผู้รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดจากราชการ

- ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33

- มีเงินฝากรวมทุกบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไม่เกิน 500,000 บาท

- มีเงินได้พึงประเมินไม่เกิน 300,000 บาท ในปีภาษี 2562

โดยผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้อีกครั้งในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ผ่าน เว็บไซต์ เราชนะ.com ก่อนที่จะได้รับเงินเยียวยาครั้งแรกจำนวน 2,000 บาท ซึ่งเป็นเงินรวมตกเบิกจากสัปดาห์แรก ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 และระบบจะทำการโอนเงิน 1 พันบาทให้ทุกวันพฤหัสบดี จนถึงวันที่ 18 มีนาคม 2564 รวมเป็นเงิน 7,000 บาท

อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขสำคัญอีกเรื่องหนึ่ง สำหรับการใช้สิทธิในโครงการเราชนะ จะต้องนำเงินที่ได้รับไปใช้ซื้อสินค้าในร้านค้าที่ไม่ใช่นิติบุคล เช่น ร้านค้าธงฟ้า ร้านค้ารายย่อยที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง โดยใช้จ่ายผ่านแอพฯ "เป๋าตัง" และไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ สามารถใช้สิทธิได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

161130425527