'คนละครึ่ง' ร้านค้ายังลงทะเบียนได้ เช็ควิธีสมัครพร้อมรับเงินผ่านแอพฯ 'ถุงเงิน' ที่นี่

'คนละครึ่ง' ร้านค้ายังลงทะเบียนได้ เช็ควิธีสมัครพร้อมรับเงินผ่านแอพฯ 'ถุงเงิน' ที่นี่

เปิดวิธีลงทะเบียนเข้าร่วม "คนละครึ่ง" สำหรับ "ร้านค้า" ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ เพื่อรับเงินจาก แอพฯ "เป๋าตัง" ของลูกค้าเข้าแอพฯ "ถุงเงิน"

"คนละครึ่ง" เฟส 2 รอบเก็บตกกลับมาเปิดให้ลงทะเบียนอีก 1.34 ล้านสิทธิ ในวันที่ 20 ม.ค. 64 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าสิทธิจะเต็ม

นอกจากประชาชนที่ต้องการใช้จ่ายผ่านโครงการคนละครึ่ง จะสามารถ "ลงทะเบียนคนละครึ่ง" ในครั้งนี้ได้แล้ว กลุ่ม "ร้านค้า" หรือ "กิจการ" ที่ต้องการ "ลงทะเบียนเข้าร่วมคนละครึ่ง" เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับเงินจากโครงการคนละครึ่ง ยังสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" รวบรวมเงื่อนไข และขั้นตอนการสมัครเข้าโครงการคนละครึ่งสำหรับ "ร้านค้า" พร้อมทั้งวิธีการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น "ถุงเงิน" เพื่อรับเงิน ที่สามารถทำได้ง่ายๆ ไม่กี่ขั้นตอน ดังนี้

  •  ประเภทร้านค้าที่สามารถเข้าร่วมโครงการ "คนละครึ่ง" ได้  

- เป็นกิจการประเภท ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม/สินค้าทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายย่อย

- ไม่ได้จดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคล

- ไม่เป็นร้านสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจเฟรนไชส์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: 

  •  ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ "คนละครึ่ง" สำหรับ "ร้านค้า" 

- มีบัญชีธนาคารกรุงไทยแบบบุคคลธรรมดา

- สมัครใช้บริการแอพฯ "ถุงเงิน" ณ สาขา "ธนาคารกรุงไทย" (เฉพาะร้านที่ยังไม่เคยใช้บริการ)

161105804854

- เจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยลงพื้นที่เก็บข้อมูลสถานประกอบกิจการตามข้อมูลที่ร้านค้าลงทะเบียนที่อยู่ที่ติดต่อได้

- รอผลการพิจารณาทาง SMS (ระยะเวลาประมาณ 3 วันทำการนับจากวันลงพื้นที่เก็บข้อมูล)

- กรณีร้านได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ แอพฯ ถุงเงินจะแสดงปุ่ม "คนละครึ่ง" บนแอพฯ ถุงเงิน

- ร้านค้ากดปุ่ม "คนละครึ่ง" ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขโครงการ

161105739926

  •  วิธีการรับเงิน "คนละครึ่ง" เข้า "แอพฯ ถุงเงิน" 

161105801653

- เข้าใช้งานแอพ "ถุงเงิน" กดปุ่มโครงการ "คนละครึ่ง" ระบุยอดเงิน และสร้าง QR เพื่อรับเงิน

- นำ QR ให้ลูกค้าสแกน

- เสร็จสิ้นการรับเงิน ร้านค้าจะได้รับเงินส่วนที่ได้รับจาก G-Wallet ในวันถัดไป และเงินจากสิทธิคนละครึ่งในวันทำการถัดไป

- ร้านค้าได้รับเงินส่วน G-Wallet วันถัดไป และส่วนภาครัฐ วันทำการถัดไป

ที่มา: คนละครึ่ง