เฮ ครม.ไฟเขียวถูกตัดสิทธิ์ คนละครึ่ง เฟส 1-2 ลงทะเบียนใหม่ได้

เฮ ครม.ไฟเขียวถูกตัดสิทธิ์ คนละครึ่ง เฟส 1-2 ลงทะเบียนใหม่ได้
19 มกราคม 2564
521

ครม.ไฟเขียวโดนตัดสิทธิ์คนละครึ่งรอบ 1 - 2 ลงทะเบียนรับสิทธิ์รอบใหม่ได้ กำหนดลงทะเบียน 20 ม.ค. 06.00 น.

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ คนละครึ่ง ระยะที่ 1 และโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 โดยเปลี่ยนเงื่อนไขการดำเนินโครงการฯ “กำหนดให้ผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากการไม่ใช้จ่ายภายใน 14 วัน ภายใต้โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 1 และโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 ไม่สามารถลงทะเบียนใหม่ได้” เป็น “กำหนดให้ผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากการไม่ใช้จ่ายภายใน 14 วัน ภายใต้โครงการคนละครึ่งระยะที่ 1 และโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 สามารถลงทะเบียนใหม่ได้” ส่งผลให้ผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากไม่ใช้จ่ายภายใน 14 วัน โครงการคนละครึ่งระยะที่ 1 และโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 สามารถลงทะเบียนได้ หากยังมีจำนวนสิทธิ์เหลืออยู่

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันว่า การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ฯ ครั้งนี้ ไม่กระทบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการดำเนินโครงการในส่วนอื่นๆ ของโครงการระยะ ฯ ที่ 1 และระยะที่ 2 และไม่กระทบต่อแหล่งเงินดำเนินโครงการ ซึ่งเบิกจ่ายภายใต้วงเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ประกอบด้วย วงเงินกู้สำหรับโครงการ ฯ ระยะที่ 1 จำนวน 30,000 ล้านบาท และวงเงินกู้สำหรับโครงการ ฯ ระยะที่ 2 จำนวน 22,500 ล้านบาท รวมวงเงิน 52,500 ล้านบาท

161105218421

อนึ่ง ในวันพุธที่ 20 มกราคม 2564 กระทรวงการคลังจะนำสิทธิที่เหลือของโครงการคนละครึ่งและโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 จำนวนรวม 1.34 ล้านสิทธิ เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ระหว่างเวลา 06.00 น. - 23.00 น. จนกว่าจะครบจำนวน โดยการลงทะเบียนรอบเพิ่มเติมนี้ ผู้ที่ถูกตัดสิทธิโครงการคนละครึ่งและโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 จากการไม่ใช้สิทธิภายใน 14 วัน สามารถลงทะเบียนได้

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง