กระทรวงอุตฯ เตรียมรับรองห้องแล็บทดสอบกัญชาของ สวทช. เป็นรายแรกของไทย

กระทรวงอุตฯ เตรียมรับรองห้องแล็บทดสอบกัญชาของ สวทช. เป็นรายแรกของไทย
19 มกราคม 2564
145

กระทรวงอุตสาหกรรมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เตรียมขึ้นทะเบียนรับรองเป็นแล็บทดสอบกัญชารายแรกของไทย

นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นำทีมผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม เยี่ยมชมห้องแล็บศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบของ สวทช. เพื่อเตรียมขึ้นทะเบียนเป็นห้องแล็บทดสอบตามมาตรฐาน มอก.17025-2561 หรือมาตรฐาน ISO/IEC 17025-2017 ซึ่งเป็นมาตรฐานการจัดการห้องแล็บที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสากล สำหรับทดสอบกัญชาเป็นรายแรกของประเทศไทย คาดว่าสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จะสามารถให้การรับรองได้ภายในเดือนมีนาคม 2564 ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายการขับเคลื่อนกัญชาเสรีของรัฐบาล ที่ต้องการผลักดันให้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกัญชาที่ได้มาตรฐาน กระทรวงอุตสาหกรรมขานรับนโยบายดังกล่าว จึงได้ผลักดันให้ภาคเอกชนแปรรูปกัญชาเป็นสินค้าประเภทต่างๆ ออกสู่ตลาด สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการให้ถูกต้องตามกฎหมาย

โดยการได้รับการรับรองในครั้งนี้ มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้าที่ผ่านการทดสอบจากห้องแล็บนี้ ว่ามีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด มีความปลอดภัยต่อการนำไปใช้ ขณะเดียวกันก็สามารถนำผลการทดสอบมาใช้เพื่อส่งสินค้าออกนอกประเทศ โดยไม่ต้องมีการตรวจสอบซ้ำจากคู่ค้าหรือประเทศปลายทาง ทำให้เกิดความคล่องตัว มีความน่าเชื่อถือ ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการส่งออกหรือจำหน่ายสินค้าอีกด้วย สำหรับ สวทช. ถือว่าเป็นรายแรกของประเทศไทยที่กำลังจะได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน มอก.17025-2561 ในขอบข่ายการวิเคราะห์สารสกัดจากกัญชา ซึ่งถือว่าเป็นห้องปฏิบัติการที่มีความน่าเชื่อถือ  

กระบวนการตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการ ดำเนินการโดยคณะผู้ตรวจประเมินของสมอ. ที่มีความเชี่ยวชาญ มีความรู้ มีความสามารถ เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยการตรวจสอบความถูกต้อง แม่นยำ ของเครื่องมือ เป็นไปตามมาตรฐานวิธีทดสอบที่เกี่ยวข้อง และสอบกลับได้ไปยัง SI unit  ระบบการจัดการตัวอย่างตั้งแต่ การรับ เตรียม การดำเนินทดสอบ ที่ถูกต้องแม่นยำ มีการควบคุมคุณภาพผลการทดสอบให้มีความถูกต้องแม่นยำสม่ำเสมอทุกครั้ง และการพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการรับรองห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ยังสามารถแสดงเครื่องหมาย ILAC mark ตามข้อกำหนดขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการในรายงานผลการทดสอบ ถือว่าผลทดสอบของหน่วยงานมีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับในระดับสากลทั่วโลก

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง