‘พลังงาน’ ศึกษารื้อโครงสร้างราคาเอทานอลใหม่ ก่อนดัน ‘อี20’ เป็นน้ำมันพื้นฐาน

‘พลังงาน’ ศึกษารื้อโครงสร้างราคาเอทานอลใหม่ ก่อนดัน ‘อี20’ เป็นน้ำมันพื้นฐาน
19 มกราคม 2564
153

“ก.พลังงาน” เตรียมทบทวนปรับโครงสร้างราคาเอทานอล ให้สอดรับสถานการณ์ ก่อนเดินหน้ายกเลิกแก๊สโซฮอล์ 91 ผลักดัน แก๊สโซฮอล์ อี20 เป็นน้ำมันเบนซินพื้นฐานของประเทศ หวั่นราคาสูงกระทบค่าครองชีพประชาชน

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ตามที่ กระทรวงพลังงานจะประกาศให้มีการยกเลิกการใช้แก๊สโซฮอล์ 91 และผลักดันน้ำมันเบนซิน E20 ให้เป็นน้ำมันเบนซินพื้นฐานของประเทศ เพื่อลดชนิดของน้ำมันในตลาดให้มีความเหมาะสม ไม่ให้มีหลากหลายชนิดมากจนเกินไป ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณและราคาของเอทานอลในสถานการณ์ปัจจุบัน

รวมถึงเพื่อให้เกิดประโยชน์ครอบคลุมทุกภาคส่วนตั้งแต่เกษตรกรผู้ปลูกพืชพลังงาน อ้อย มันสำปะหลัง ไปจนถึงประชาชนผู้บริโภคน้ำมัน ทางกระทรวงพลังงาน จึงมีการประชุมคณะผู้บริหาร โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ”สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์” ได้สั่งการให้ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เตรียมทบทวนแนวทางการปรับโครงสร้างราคาเอทานอลใหม่ ให้มีเหมาะสมสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง สอดรับกับสถานการณ์การผลิต และความต้องการใช้เอทานอลในตลาดให้มีความสมดุล ป้องกันปัญหาความไม่สมดุลของ Demand และ Supply ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพราคาเอทานอลในอนาคต

161104886894

ทั้งนี้ การทบทวนแนวทางปรับโครงสร้างราคาเอทานอลในครั้งนี้ เพื่อเป็นการบูรณาการให้เกิดความสมดุลทั้งปริมาณการผลิต การใช้ และราคา ของเอทานอลให้มีความเหมาะสม สอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ปิดช่องว่างปัญหาระหว่างทางที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต้นน้ำและปลายน้ำ โดยไม่เป็นภาระต่อค่าครองชีพของประชาชนในอนาคต ตามแนวทางที่รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานให้ไว้

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง