ผู้ถูกตัดสิทธิ์ 'คนละครึ่ง' เฮ ! ครม. ไฟเขียวให้ลงทะเบียนใหม่ได้

ผู้ถูกตัดสิทธิ์ 'คนละครึ่ง' เฮ ! ครม. ไฟเขียวให้ลงทะเบียนใหม่ได้
19 มกราคม 2564
1,423

โฆษกรัฐบาล ระบุ ครม.เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ผู้ถูกตัดสิทธิ์โครงการ "คนละครึ่ง" เฟส1-2 ที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์กภายใน 14 วัน ลงทะเบียนใหม่ได้

19 ม.ค. 2564 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ คนละครึ่ง ระยะที่ 1 และโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2  โดยเปลี่ยนเงื่อนไขการดำเนินโครงการฯ “กำหนดให้ผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากการไม่ใช้จ่ายภายใน 14 วัน ภายใต้โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 1 และโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 ไม่สามารถลงทะเบียนใหม่ได้” เป็น “กำหนดให้ผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากการไม่ใช้จ่ายภายใน 14 วัน ภายใต้โครงการคนละครึ่งระยะที่ 1 และโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 สามารถลงทะเบียนใหม่ได้”   ส่งผลให้ผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากไม่ใช้จ่ายภายใน 14 วัน โครงการคนละครึ่งระยะที่ 1 และโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 สามารถลงทะเบียนได้ หากยังมีจำนวนสิทธิ์เหลืออยู่ 

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันว่า การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการคนละครึ่งครั้งนี้ ไม่กระทบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการดำเนินโครงการในส่วนอื่นๆ ของโครงการระยะ ฯ ที่ 1 และระยะที่ 2  และไม่กระทบต่อแหล่งเงินดำเนินโครงการ ซึ่งเบิกจ่ายภายใต้วงเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ  ประกอบด้วย วงเงินกู้สำหรับโครงการ ฯ  ระยะที่ 1 จำนวน 30,000 ล้านบาท  และวงเงินกู้สำหรับโครงการ ฯ ระยะที่ 2 จำนวน 22,500 ล้านบาท  รวมวงเงิน 52,500 ล้านบาท

ในวันพุธที่ 20 มกราคม 2564 กระทรวงการคลังจะนำสิทธิที่เหลือของโครงการคนละครึ่ง และโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 จำนวนรวม 1.34 ล้านสิทธิ เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ระหว่างเวลา 06.00 น. - 23.00 น. จนกว่าจะครบจำนวน โดยการลงทะเบียนรอบเพิ่มเติมนี้ ผู้ที่ถูกตัดสิทธิโครงการคนละครึ่งและโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 จากการไม่ใช้สิทธิภายใน 14 วัน สามารถลงทะเบียนได้

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง