เคาะจ่ายส่วนต่างราคาข้าวโพด งวดที่ 3 กิโลละ 0.23 สตางค์ รับสูงสุด 4,919 บาท

เคาะจ่ายส่วนต่างราคาข้าวโพด งวดที่ 3 กิโลละ 0.23 สตางค์ รับสูงสุด 4,919 บาท
19 มกราคม 2564
473

"พาณิชย์" เคาะจ่ายส่วนต่างราคาข้าวโพด งวดที่ 3 กิโลละ 0.23 สตางค์ รับสูงสุด 4,919.70 บาท

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 ม.ค.2564 ได้ลงนามในประกาศเรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64

โดยมีมติให้จ่ายเงินส่วนต่างงวดที่ 3 ของโครงการประกันรายได้ปีที่ 2 ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีวันเพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.2563 และระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค.2563 ถึงวันที่ 19 ม.ค.2564 ในอัตรากิโลกรัม (กก.) ละ 0.23 บาท
ทั้งนี้ การคำนวณปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ได้ใช้วิธีการเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2561/62-2563/64) ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 713 กิโลกรัม (กก.) ต่อไร่ คูณด้วยจำนวนไร่ตามที่เกษตรกรได้ขึ้นทะเบียนไว้ แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ ซึ่งงวดที่ 3 นี้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดจะได้รับเงินชดเชยสูงสุด คือ 4,919.70 บาท

161102734210

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง