EEC : ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง กับทิศทางอสังหาฯรอบปี 2020

EEC : ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง    กับทิศทางอสังหาฯรอบปี 2020
19 มกราคม 2564 | โดย ดร.อรุณ ศิริจานุสรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันพรีโม่ อะคาดิมี่
312

จากบทความในตอนที่แล้ว (ฉบับวันที่ 8 ม.ค. 2564) ว่ากันในเรื่องของภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในพื้นที่ ของ EEC ซึ่งประกอบด้วยกันทั้งสิ้น ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ซึ่งเป็นสามจังหวัดที่มีศักยภาพ

จากบทความในตอนที่แล้ว (ฉบับวันที่ 8 ม.ค. 2564) ว่ากันในเรื่องของภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในพื้นที่ ของ EEC ซึ่งประกอบด้วยกันทั้งสิ้น ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ซึ่งเป็นสามจังหวัดที่มีศักยภาพ และอยู่ในข่ายของพื้นที่ที่อยู่ในข่ายการส่งเสริมเชิงนโยบายต่างๆ ตาม พรบ.ผังเมือง EEC และข้อกฎหมายต่างๆ ว่าด้วย EEC

ดังนั้น บทความฉบับนี้ จะใคร่ขอสรุปถึง ทิศทางอสังหาริมทรัพย์ในรอบปี 2020 ของสามจังหวัดนี้ เพื่อให้เห็นทิศทาง และแนวโน้มของการลงทุนของธุรกิจอสังหริมทรัพย์ในทั้งสามจังหวัด

จังหวัดชลบุรี โดยมีภาพรวม คือ สินค้าคงเหลือขายทุกประเภท อยู่ที่ 50,097 หน่วย สามารถขายได้ใหม่ 7,260 หน่วย และมีสินค้าเหลือขายทั้งหมดของพื้นที่ทั้งจังหวัด 42,837 หน่วย มีรายละเอียดปลีกย่อย ดังต่อไปนี้

หน่วยเหลือขาย อาคารพาณิชย์ 951 หน่วย อาคารชุด 19,880 หน่วย ทาว์เฮาส์ 12,123 หน่วย บ้านแฝด 4,805 หน่วย และบ้านเดี่ยว 5,274 หน่วย

หน่วยเปิดใหม่ อาคารพาณิชย์ 17 หน่วย อาคารชุด 1,936 หน่วย ทาว์เฮาส์ 1,024 หน่วย บ้านแฝด 384 หน่วย และบ้านเดี่ยว 383 หน่วย

หน่วยขายได้ใหม่ อาคารพาณิชย์ 228 หน่วย อาคารชุด 2,814 หน่วย ทาว์เฮาส์ 2,471 หน่วย บ้านแฝด 826 หน่วย และบ้านเดี่ยว 919 หน่วย

หน่วยโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ 578 หน่วย อาคารชุด 4,386 หน่วย ทาว์เฮาส์ 4,406 หน่วย บ้านแฝด 1,113 หน่วย และบ้านเดี่ยว 2,704 หน่วย

จังหวัดระยอง โดยมีภาพรวม คือ สินค้าคงเหลือขายทุกประเภท อยู่ที่ 21,031 หน่วย สามารถขายได้ใหม่ 3,164 หน่วย และมีสินค้าเหลือขายทั้งหมดของพื้นที่ทั้งจังหวัด 17,867 หน่วย มีรายละเอียดปลีกย่อย ดังต่อไปนี้

หน่วยเหลือขาย อาคารพาณิชย์ 588 หน่วย อาคารชุด 4,756 หน่วย ทาว์เฮาส์ 8,234 หน่วย บ้านแฝด 3,267 หน่วย และบ้านเดี่ยว 4,916 หน่วย

หน่วยเปิดใหม่ อาคารพาณิชย์ 27 หน่วย อาคารชุด - หน่วย ทาว์เฮาส์ 1,137 หน่วย บ้านแฝด 731 หน่วย และบ้านเดี่ยว 740 หน่วย

หน่วยขายได้ใหม่ อาคารพาณิชย์ 132 หน่วย อาคารชุด 256 หน่วย ทาว์เฮาส์ 1,349 หน่วย บ้านแฝด 511 หน่วย และบ้านเดี่ยว 916 หน่วย

หน่วยโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ 283 หน่วย อาคารชุด 272 หน่วย ทาว์เฮาส์ 1,828 หน่วย บ้านแฝด 628 หน่วย และบ้านเดี่ยว 2,323 หน่วย

จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีภาพรวม คือ สินค้าคงเหลือขายทุกประเภท อยู่ที่ 6,803 หน่วย สามารถขายได้ใหม่ 1,508 หน่วย และมีสินค้าเหลือขายทั้งหมดของพื้นที่ทั้งจังหวัด 5,259 หน่วย มีรายละเอียดปลีกย่อย ดังต่อไปนี้

หน่วยเหลือขาย อาคารพาณิชย์ 151 หน่วย อาคารชุด 251 หน่วย ทาว์เฮาส์ 1,918 หน่วย บ้านแฝด 1,326 หน่วย และบ้านเดี่ยว 1,649 หน่วย

หน่วยเปิดใหม่ อาคารพาณิชย์ 40 หน่วย อาคารชุด 67 หน่วย ทาว์เฮาส์ 225 หน่วย บ้านแฝด 138 หน่วย และบ้านเดี่ยว 126 หน่วย

หน่วยขายได้ใหม่ อาคารพาณิชย์ 38 หน่วย อาคารชุด 102 หน่วย ทาว์เฮาส์ 528 หน่วย บ้านแฝด 359 หน่วย และบ้านเดี่ยว 486 หน่วย

หน่วยโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ 98 หน่วย อาคารชุด 194 หน่วย ทาว์เฮาส์ 653 หน่วย บ้านแฝด 866 หน่วย และบ้านเดี่ยว 836 หน่วย

โดยสรุป ถึงแม้ว่าปี 2020 จะเป็นปีที่ยากลำบากในธุรกิจทุกภาคส่วน รวมทั้งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้วยก็ดี แต่ดูจากค่าสถิติการลงทุน และการเปิดตัวโครงการใหม่ รวมทั้งจำนวนการโอนกรรมสิทธิ์ ก็พบว่า ปี 2021 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่สามจังหวัดนี้ ก็ยังมีความสดใส เช่นเดียวกัน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง