จับตา แสดงวิสัยทัศน์ กสทช. วันแรก - บิ๊กเนม ตบเท้าพรึ่บ

จับตา แสดงวิสัยทัศน์ กสทช. วันแรก - บิ๊กเนม ตบเท้าพรึ่บ
19 มกราคม 2564 | โดย ปานฉัตร สินสุข
723

คาด ก.พ.ได้บอร์ด กสทช ชุดใหม่

ได้แก่ ด้านกิจการกระจายเสียง จำนวน 7 คน ด้านกิจการโทรทัศน์ จำนวน 8 คน ด้านกิจการโทรคมนาคม จำนวน 11 คน ด้านวิศวกรรม จำนวน 12 คน ด้านกฎหมาย จำนวน 14 คน ด้านเศรษฐศาสตร์ จำนวน 7 คน และด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน จำนวน 21 คน 

โดยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ทำหน้าที่เป็นหน่วยธุรการ ประมวลข้อมูลจากใบสมัครและเอกสารประกอบของผู้สมัคร จากการส่งไปตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลในส่วนของประวัติและพฤติการณ์ของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็น กรรมการ กสทช. จากนั้น คณะกรรมการสรรหา กสทช. ได้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ในการแสดงวิสัยทัศน์และการสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็น กสทช. พร้อมทั้งให้ผู้สมัครแสดงวิสัยทัศน์และการสัมภาษณ์ คนละไม่เกิน 10 นาที แบ่งเป็นการแสดงวิสัยทัศน์ 5 นาที และการสัมภาษณ์ 5 นาที โดยไม่อนุญาตให้มีการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ หรือแจกเอกสารใดๆ ในการแสดงวิสัยทัศน์ดังกล่าว โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งผู้สมัครต้องมาถึงก่อนเวลา อย่างน้อย 30 นาที 

อย่างไรก็ดี วันนี้ (19 ม.ค.) ด้านกิจการกระจายเสียง ด้านกิจการโทรทัศน์ และด้านกิจการโทรคมนาคม ซึ่งมีบุคคลในแวดวงโทรคมนาคมและที่เกี่ยวข้อง ต้องเข้าแสดงวิสัยทัศน์และการสัมภาษณ์เป็นกลุ่มแรก เช่น พลอากาศเอกมานัต วงษ์วาทย์ อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ, พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ อดีตเลขาธิการ กสทช. เป็นต้น 

ขณะที่ วันที่ 20 ม.ค. นี้ ด้านวิศวกรรม และด้านกฎหมาย อาทิ พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการ กสทช., พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และนายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) และวันที่ 21 ม.ค. คือด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน เช่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์, นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) เป็นต้น 

ทั้งนี้ หากผู้สมัครรายใดไม่มาแสดงวิสัยทัศน์และการสัมภาษณ์ตามวันเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าสละสิทธิทันที โดยภายใน 2-3 วันหลังจากแสดงวิสัยทัศน์เสร็จจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกจำนวน 14 คน (ด้านละ 2 คน) จากนั้นจะเข้าสู่การพิจารณาคุณสมบัติให้เหลือเพียงด้านละ 1 คนต่อกฎหมาย โดยเบื้องต้นน่าจะแล้วเสร็จในเดือนก.พ.นี้ 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง