'สุพัฒนพงษ์' สั่งกระจายหุ้น 'OR' มุ่งรายย่อยได้สิทธิ์ก่อน ชี้จำนวน 600 ล้านหุ้นเหมาะสม

'สุพัฒนพงษ์' สั่งกระจายหุ้น 'OR' มุ่งรายย่อยได้สิทธิ์ก่อน ชี้จำนวน 600 ล้านหุ้นเหมาะสม
18 มกราคม 2564
7,188

"สุพัฒนพงษ์" ให้นโยบายกระจายหุ้น "PTTOR" มุ่งรายย่อย อยากให้ประชาชนมีโอกาสถือหุ้นนี้ได้มากที่สุด ระบุสัดส่วนกระจาย 600 ล้านหุ้นเหมาะสมแล้ว

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พลังงาน เปิดเผยถึงการกระจายหุ้นของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ "PTTOR" ว่าตนในฐานะกำกับกระทรวงพลังงานได้ให้นโยบายที่ชัดเจนว่าการกระจายหุ้นในส่วนนี้ต้องให้ประชาชนรายย่อยได้มีสิทธิ์ในการจองซื้อได้มากที่สุดจึงให้มีการจองผ่านสถาบันการเงินและทราบว่ามีระบบออนไลน์เพื่อให้การจองทำได้ง่ายขึ้น

"ให้นโยบายว่าการกระจายหุ้นไม่ให้กับลูกค้าสถานบันเป็นการเฉพาะ ต้องให้มาจองซื้อแบบเดียวกับรายย่อย เพราะอยากให้รายย่อยสามารถเป็นเจ้าของได้ด้วยการใช้เงินประมาณ 5,400 บาทเท่านั้นด้วยการจองขั้นต่ำ 300 หุ้น"

เมื่อถามว่าจำนวนหุ้นที่ให้ประชาชนรายย่อยสามารถจองได้นั้นเป็นจำนวนที่น้อยเกินไปหรือไม่ถ้าเทียบกับจำนวนหุ้นทั้งหมด 3,000 ล้านหุ้น นายสุพัฒนพงษ์กล่าวว่าถือว่าเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมแล้วเพราะจำนวนหุ้นที่เหลือต้องจัดสรรให้กับหลายส่วนทั้งผู้ถือหุ้นเดิม นักลงทุนสถาบัน รวมถึงรัฐบาลในฐานะผู้ถือหุ้นของ ปตท.ก็จะได้รับการจัดสรรด้วย 

ก่อนหน้านี้นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้คาดว่า OR จะสามารถดำเนินการประกาศราคาเสนอขายสุดท้ายอย่างช้าภายในเวลา 9.00 น. ของวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านเว็บไซต์ของ OR (www.pttor.com) และการรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ของ ปตท. ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)

ทั้งนี้ ปตท.ขอแจ้งรายละเอียดการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ OR ในครั้งนี้คือ 1.สำหรับผู้ถือหุ้นของ ปตท.เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ OR ในส่วนที่จัดสรรไว้ให้แก่ผู้ถือหุ้นของปตท. (Pre-emptive Rights) ได้ในช่วงระหว่างวันที่ 25 –28 มกราคม 2564 สามารถจองซื้อได้ 3 วิธี ได้แก่

1.1.การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) บนเว็บไซต์ www.kasikornbank.com/kmyinvest

2.สำหรับผู้จองซื้อรายย่อยสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ OR ได้ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2564 ถึงเวลา 12:00 น. ของวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้น ซึ่งประกอบด้วย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สามารถจองซื้อได้ 2 วิธีคือ

2.1.การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) ตามรายละเอียดที่ตัวแทนจำหน่ายหุ้นแต่ละรายกำหนด และ 

1.2.การยื่นใบจองซื้อ ณ สำนักงานของบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือสำนักงานใหญ่บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีที่ตั้งอยู่ที่อาคารธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักพหลโยธินเลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นตัวแทนในการรับจองซื้อหุ้นในส่วน Pre-emptive Rights

1.3.การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป สำหรับผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ทั้งนี้ตัวแทนในการรับจองซื้อขอสงวนสิทธิงดรับใบจองซื้อ และเอกสารประกอบการจองซื้อทางไปรษณีย์ หรือผ่านสาขาของธนาคารพาณิชย์ทั่วประเทศ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง