'อุทัยธานี-ตรัง-ฉะเชิงเทรา' เช็ค! รัฐบาล ประกาศเขต 'พื้นที่เมืองเก่า'

'อุทัยธานี-ตรัง-ฉะเชิงเทรา' เช็ค! รัฐบาล ประกาศเขต 'พื้นที่เมืองเก่า'
18 มกราคม 2564
233

"ประวิตร" นั่งหัวโต๊ะ มีมติเคาะ พื้นที่เมืองเก่า "อุทัยธานี-ตรัง-ฉะเชิงเทรา" พร้อมกำหนดกรอบแนวทางอนุรักษ์-พัฒนา

ที่ทำเนียบรัฐบาล พล..ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า ครั้งที่ 1/2564

โดยที่ประชุมได้เห็นชอบการกำหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า เพื่อประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่า ได้แก่เมืองเก่าอุทัยธานี เมืองเก่าตรัง และเมืองเก่าฉะเชิงเทรา ซึ่งรวมประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่าแล้ว36 เมือง โดย .ศิลปากร ได้รับมอบหมายให้ศึกษาบริบทของพื้นที่ทั้ง 3 แห่ง มีขอบเขตพื้นที่และพื้นที่ต่อเนื่อง ดังนี้

เมืองเก่าอุทัยธานี เนื้อที่ 1.69 ตร.กม. และพื้นที่ต่อเนื่อง 7.21 ตร.กม.

เมืองเก่าตรัง เนื้อที่ 1.91 ตร.กม. และพื้นที่ต่อเนื่อง 4.05 ตร.กม.

เมืองเก่าฉะเชิงเทรา เนื้อที่ 3.96 ตร.กม. และเนื้อที่ต่อเนื่อง 2.73 ตร.กม. โดยกำหนดกรอบแนวทางการอนุรักษ์ และพัฒนาทั่วไป 7 ด้าน เขตพื้นที่ (zoning) ในพื้นที่หลัก 5 ด้าน และพื้นที่ต่อเนื่อง 4 ด้าน

161095939944

ทั้งนี้ที่ประชุม ยังได้เห็นชอบแผนแม่บท และผังแม่บทการอนุรักษ์ และพัฒนาบริเวณ เมืองเก่าสกลนคร ,เมืองเก่าระนอง ,เมืองเก่าราชบุรี ,เมืองเก่าตาก และเมืองเก่าแพร่ โดยมีข้อคิดเห็นให้จัดทำคำแถลงที่สำคัญ คือจะต้องให้ครอบคลุมความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และมีการพิจารณาให้สอดคล้องกับบริบท และศักยภาพแต่ละพื้นที่ โดยคำนึงถึงคุณค่าดั้งเดิมของมรดกทางวัฒนธรรม และธรรมชาติ รวมทั้งสร้างความตระหนัก ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม อนุรักษ์พื้นที่เมืองเก่า ร่วมกัน ของทุกภาคส่วน และประชาชน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง