"ชวน" หวัง "กรรมการสมานฉันท์" หาทางออกประเทศ-ยึดหลักประชาธิปไตย

18 มกราคม 2564
1,184

ชวน ให้กำลังใจ กรรมการสมานฉันท์ ประชุมนัดแรก ช่วยระดมความคิดหาทางออกประเทศ โดยยึดหลักประชาธิปไตย-กรอบกฎหมาย ขอ 2 สัปดาห์รายงานความคืบหน้า

       ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการประชุมนัดแรกของคณะกรรมการสมานฉันท์ ซึ่งมีกรรมการทั้ง 11 คน  เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง โดยก่อนที่การประชุมของกรรมการจะเร่ิมขึ้น ​นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ฐานะประธานรัฐสภา เข้าร่วมการประชุมเพือให้กำลังใจต่อการทำงาน
 
       โดยนายชวน กล่าวตอนหนึ่งด้วยว่า ตนขอให้กำลังใจทำงาน เพราะกรรมการยังไม่ทำงาน แต่ถูกมองว่าล้มเหลว เพราะไม่มีฝ่ายค้าน แต่ตนมองว่าการทำงานของกรรมการไม่ใช่ความขัดแย้งของฝ่ายค้าน หรือของรัฐบาล แต่เป็นปัญหาของบ้านเมือง ที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันระดมความคิดเห็น เพื่อบรรเทาเหตุการณ์ความไม่สงบและความขัดแย้งของบ้านเมือง แม้ไม่มีฝ่ายรัฐบาล หรือ ฝ่ายค้านก็ตาม
 
       “ผมหวังในภารกิจ แต่ไม่ได้หวังผลเลิศ แต่สิ่งที่อยากเห็นคือการมีโอกาสพูดคุยและรู้ข้อเท็จจริงร่วมกัน ฟังผู้รู้ให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ แต่ละฝ่ายให้ความเห็น รวมถึงเห็นความสำคัญของความสงบ ประโยชน์ของบ้านเมือง ไม่ใช่ของกลุ่มหรือพรรคหรือส่วนบุคคล แต่คือประโยชน์ของประชาชนทั้งประเทศเป็นเป้าหมายสำคัญ” นายชวน กล่าว
 
 
161095430258
 
 
       นายชวนกล่าวด้วยว่าสำหรับที่มาของกรรมการสมานฉันท์ เกิดจากการยื่นญัตติในที่ประชุมรัฐสภา เมื่อปลายเดือนตุลาคม2563 ที่มีสถานการณ์การชุมนุม และมีความเห็นว่าควรจะมีกรรมการเพื่อแก้ปัญหา และหาวิธีป้องกัน ซึ่งในอดีตเคยมีปลุกระดมผ่านสื่อวิทยุ รวมถึงในอนาคตมีการใช้สื่อโซเชียลมีเดียตัดต่อทำให้เกิดความขัดแย้ง ทั้งนี้การแก้ปัญหาไม่ควรทำเป็นเรื่องเฉพาะหน้า แต่ให้มองถึงอนาคตด้วยว่าจะป้องกันได้อย่างไร นอกจากนั้นขอให้ยึดมั่นในกฎหมายและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 
 161096436974
 
       “ผมสนับสนุนการทำงานอย่างเต้มที่ เพื่อประโยชน์ และจะติดตามทุกระยะ ทั้งนี้ขอให้กรรมการช่วยรายงานการดำเนินงาน เมื่อทำงานครบ 2 สัปดาห์ อย่างไรก็ตามแม้ว่าหลายฝ่ายไม่หวัง แต่ผมหวังบ้าง ประชาชนหวังว่าระดับบุคคลไม่ธรรมดา ความคิดประสบการณ์ที่สูง จะส่งให้บ้านเมืองเข้าใจ และประสานกันดีขึ้นมากกว่าที่ผ่านมา ผมหวังแบบนั้น” นายชวน กล่าว
 
 

คลิปข่าว

       ทั้งนี้นายชวน ให้สัมภาษณ์ภายหลัง และได้ตอบคำถามต่อประเด็นการทำงานของกรรมการจะเป็นความหวังให้กับการเมืองไทยหรือไม่ ว่า “ทุกคนต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด”
 
       นายชวน กล่าวด้วยว่าสำหรับกรณีที่ให้รายงานความคืบหน้าให้ตนรับทราบ ใน 2 สัปดาห์นั้นไม่ใช่การแทรกแซง เพียงแค่ให้รายงานเพราะยังมีรายละเอียดของการทำงาน เช่น การตั้งกรรมการสมานฉันท์ส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิ และฝ่ายผู้ชุมนุม ที่ตนต้องลงนามแต่งตั้งเพิ่มเติม อย่างไรก็ดีการทำงานนั้นตนได้ย้ำให้ยึดหลักประชาธิปไตย และยึดกฎหมาย เพราะกรรมการคณะดังกล่าวมาจากฝ่ายนิติบัญญัติ อย่างไรก็ตามการทำงานของกรรมการนั้นไม่ได้กำหนดกรอบเวลาให้ทำงานสิ้นสุดเมื่อใด
 
       “ส่วนกรณีที่ไม่มีฝ่ายค้านเข้าร่วมและหลายคนมองว่าไม่สำเร็จ ขอให้เข้าใจว่าฝ่ายค้านไม่ขอเข้าร่วม ไม่ใช่ว่าผมเลือกปฏิบัติ อย่างไรก็ดีในการทำงานของกรรมการ อาจแต่งตั้งอนุกรรมการ หรือคณะทำงานหรือศึกษาโดยขอความเห็นจากฝ่ายต่างๆ ได้” นายชวน กล่าว 
แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง