'ส.ท.ท.' จี้ กกต.เลื่อนจัดเลือกตั้งเทศบาล หวั่น 'โควิด' ระบาด กระทบ ปชช.ออกมาใช้สิทธิ

'ส.ท.ท.' จี้ กกต.เลื่อนจัดเลือกตั้งเทศบาล หวั่น 'โควิด' ระบาด กระทบ ปชช.ออกมาใช้สิทธิ
18 มกราคม 2564
737

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ยื่นร้อง "กกต." เลื่อนจัดเลือกตั้งเทศบาล หวั่น "โควิด" ระบาดกระทบ ปชช.ออกมาใช้สิทธิ

วันที่ 18 .. นายศุภสัณห์ หนูสวัสดิ์ เลขาธิการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย(...)  เดินทางมาที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เพื่อยื่นหนังสือถึง ...จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อขอให้ทบทวนการกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในวันที่ 28 มี..ออกไป จากข้อกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยเหตุผลต่างๆ อาทิ ประชาชนอาจออกไปใช้สิทธิน้อย เนื่องจากกลัวการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากหน่วยเลือกตั้งได้ ถึงแม้จะมีการคัดกรองประชาชนที่มีอุณหภูมิไม่เกิน 35 องศาก่อนเข้าคูหาเลือกตั้ง เพราะการระบาดรอบใหม่ พบผู้ป่วยจำนวนมากที่ไม่แสดงอาการ

ขณะเดียวกันแต่ละพื้นที่มีการแพระบาดไม่เท่ากันและมีมาตรการในแต่ละพื้นที่จังหวัดไม่เหมือนกัน หากผู้มีสิทธิจะเดินทาไปใช้สิทธิ แต่เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดและต้องโดนกักตัวในจังหวัดพื้นที่โรค ระบาด 14 วันไม่ได้ไปใช้สิทธิ เท่ากับจะทำให้ผู้นั้นเสียสิทธิเสรีภาพในการเลือกตั้ง และหากมีการร้องเรียนให้การเลือกตั้งนั้นเป็นโมฆะจะก่อให้เกิดปัญหาได้

นอกจากนี้ เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเมืองและชุมชน มีความหนาแน่นของประชากรในพื้นที่ โดยเฉพาะเทศบาลขนาดใหญ่จะมีจำนวนประชากรมาก การแพร่ระบาดของโรคจึงสามารถเกิดได้ง่ายกว่านอกเขตเมืองหรือชนบท และเมื่อมีประชากรมาก ผู้มีสิทธิเลือกตั้งก็จะมีจำนวนมากตามไปการกำหนดหน่วยเลือกตั้ง ก็จะมีจำนวนมากตามจำนวนผู้มีสิทธิ และหากยึดการจัดหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ผ่านมา ที่ กกต.กำหนดให้หน่วยงานเลือกตั้งหนึ่งให้มีผู้มีสิทธิ จำนวน 600 คนเป็นประมาณเนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ยิ่งทำให้ต้องเพิ่มหน่วยเลือกตั้งอีก 40-40 ทำให้หน่วยงานเลือกตั้งที่มีจำนวนมากอยู่แล้ว เช่น เทศบาลนครราชสีมา เทศบาลนครนนทบุรี เทศบาลนครเชียงใหม่

ปัจจุบันหลายจังหวัด ที่อยู่เขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด มีการกำหนดมาตรการหมประชาชนเดินทางเข้าและออกจังหวัด มาตรการนี้จะทำให้เกิดความไม่เสมอภาคและเป็นอุปสรรคในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชน ซึ่งจะเป็นการขัดต่อหลักการประชาธิปไตย ที่มีความจำเป็นต้องเคารพในทุกเสียง ถึงแม้จะเป็นเสียงส่วนน้อยด้วย

161095316840

161095319540

161095322552

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง