'ดีเฮ้าส์พัฒนา'ซื้อกิจการปั้มน้ำมัน

'ดีเฮ้าส์พัฒนา'ซื้อกิจการปั้มน้ำมัน
18 มกราคม 2564
201

"ดีเฮ้าส์พัฒนา" ตั้งบริษัทย่อย"ดีกรุ๊ป โฮลดิ้ง" พร้อมเข้าซื้อกิจการ "ดี เอนเนอร์จี"ประกอบธุรกิจปั๊มน้ำมัน หวังกระจายฐานรายได้

นายพงศ์พจน์ เลิศรุ้งพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ DHOUSE เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท(บอร์ด)อนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อย บริษัท ดีกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท โดย DHOUSE เข้าถือหุ้น 99.99% เพื่อดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทให้เช่า ธุรกิจค้าปลีก หรือลงทุนในธุรกิจอื่น


พร้อมอนุมัติให้บริษัท ดีกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด(DGH) เข้าซื้อกิจการบริษัท ดี เอนเนอร์จี แอนด์ รีเทล จำกัด(DER) ในสัดส่วน 99.98%ของทุนจดทะเบียนที่ออกชำระแล้วของDER โดยการเข้าซื้อหุ้นจากผู้ถือเดิม3 ราย คือ นายอรรถ เลิศรุ้งพร จำนวน 3,999 หุ้น 2. นายพงศ์พจน์ เลิศรุ้งพร จำนวน 2,999 หุ้น และ 3. นายชาญวิทย์ แก้ววิศิษฎ์ จำนวน 3,000 หุ้น รวมทั้งสิ้น 9,998 หุ้น ในราคาซื้อขายทั้งสิ้น 999,800 บาท หรือ 100 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ ดี เอนเนอร์จีฯ ประกอบธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน และร้านค้าภายในสถานีบริการน้ำมัน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการยื่นขอเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ประเภทสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ส่งผลให้ปัจจุบันยังไม่มีการดำเนินธุรกิจในเชิงพาณิชย์ใดๆ

สำหรับการจัดตั้งบริษัทย่อย และการซื้อกิจการ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้ประจำ อีกทั้งเป็นการกระจายที่มาของรายได้ เพื่อสร้างโอกาสการเติบโตให้แก่บริษัทในระยะยาว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: