ประสิทธิภาพวัคซีน ปัจจัยสำคัญก่อนนำมาใช้

ประสิทธิภาพวัคซีน ปัจจัยสำคัญก่อนนำมาใช้
18 มกราคม 2564 | โดย [บทบรรณาธิการ]
162

หลังจากนี้การบริหารจัดการวัคซีนโควิดจะเป็นเรื่องจำเป็นอย่างมาก เนื่องจากหลายฝ่ายเริ่มตื่นตัวและพยายามจัดหา เตรียมงบประมาณในการนำเข้ามา อย.จะต้องพิจารณาข้อมูลประสิทธิภาพของวัคซีนให้รอบคอบมากที่สุด รวมถึงต้องกระจายวัคซีนให้มีความทั่วถึงมากที่สุด

การติดเชื้อโรคโควิด-19 ในประเทศยังคงมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องจากหลักพันขึ้นมาที่หลักหมื่นคนเมื่อไม่นานมานี้ โดยข้อมูลล่าสุดวันที่ 17 ม.ค.2564 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 374 คน ส่วนใหญ่เป็นตัวเลขจากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 321 คน รองลงมาเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวัง 43 คน และเป็นผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศที่พักในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้มีเพียง 10 คน รวมแล้วประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อรวม 12,054 ราย สะท้อนให้เห็นว่าคลัสเตอร์ใหญ่ที่เข้าไปตรวจเชิงรุกยังมีผู้ติดเชื้ออยู่มาก

ขณะนี้ในประเทศไทยมีความตื่นตัวในการจัดหาวัคซีนเพิ่มมากขึ้น นอกเหนือจากการจัดหาของรัฐบาลที่ตั้งเป้าหมายไว้ 63 ล้านโดส สำหรับประชากร 31.5 ล้านคน ซึ่งคาดว่าจะเริ่มรับมอบล็อตแรกในเดือน ก.พ.2564 จำนวน 200,000 โดส เพื่อฉีดให้กับผู้ที่มีความจำเป็นในลำดับแรก คือบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ควบคุมสูง เช่น จ.สมุทรสาคร ระยอง รวมถึงคนไข้ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนสูง หลังจากนั้นรัฐบาลจะทยอยรับมอบวัคซีนต่อเนื่องและทยอยฉีดให้กับประชาชนแต่ละกลุ่ม

นอกจากนี้จะเริ่มเห็นหลายส่วนที่ขอนำเข้าวัคซีนมาเตรียมไว้ ทั้งโรงพยาบาลเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนนำเข้าวัคซีนเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูง ซึ่งโรงพยาบาลเอกชนต่างเร่งขั้นตอนการนำเข้าไปใช้โอกาสช่วงที่การกระจายวัคซีนของภาครัฐยังไม่ทั่วถึงเพื่อทำการตลาดในช่วงนี้ แต่การนำเข้าวัคซีนของโรงพยาบาลเอกชนก็ต้องได้รับการพิจารณาจากภาครัฐ โดยเฉพาะคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ที่เป็นผู้พิจารณาทั้งหมด

ในขณะที่ อปท.หลายแห่งที่เตรียมงบประมาณเพื่อซื้อวัคซีน โดยมี อปท.ทั่วประเทศที่เตรียมงบประมาณไว้ ซึ่งในภาคเหนือมีเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ในภาคกลางมีเทศบาลนครนนทบุรี เทศบาลนครปากเกร็ด เทศบาลนครรังสิต เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ส่วนภาคตะวันออกที่มีการระบาดจำนวนมาก มี อปท.ที่เตรียมสั่งซื้อ เช่น เทศบาลนครแหลมฉบัง เทศบาลนครระยอง ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจสะท้อนถึงความจำเป็นเร่งด่วนของการฉีดวัคซีนที่ท้องถิ่นไม่ต้องการรอวัคซีนจากส่วนกลาง

การบริหารจัดการวัคซีนจะเป็นเรื่องจำเป็นหลังจากนี้ เพราะจะมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมาก ทั้งบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลการฉีดวัคซีนและประชาชนที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีน โดย อย.จะต้องพิจารณาข้อมูลประสิทธิภาพของวัคซีนให้รอบคอบมากที่สุด หลังจากมีข่าวการเสียชีวิตของผู้ฉีดวัคซีนในต่างประเทศ และหากได้รับการยืนยันถึงประสิทธิภาพของวัคซีนที่จะนำมาฉีดแล้ว สิ่งสำคัญต่อมาคือ การกระจายวัคซีนให้มีความทั่วถึงมากที่สุด เพื่อให้คนไทยทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึง

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง