พาณิชย์ทำVTR 3ภาษาโปรโมทสินค้าจีไอ

พาณิชย์ทำVTR 3ภาษาโปรโมทสินค้าจีไอ
17 มกราคม 2564
876

กรมทรัพย์สินทางปัญญาเตรียมจัดทำ VTR โปรโมตสินค้าจีไอไทย 3 รายการ “สับปะรดห้วยมุ่น-ผ้าไหมยกดอกลำพูน-มะม่วงน้ำดอกไม้สระแก้ว” เป็น 3 ภาษา เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับสินค้า พร้อมทำสกู๊ป แนะนำสินค้าจีไอ อีก 10 สินค้า หวังช่วยให้คนรู้จัก และเดินทางไปท่องเที่ยว มั่นใจช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ผลิต

นายประโยชน์ เพ็ญสุต รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า กรมฯ จะเร่งประชาสัมพันธ์สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือจีไอ (GI) ของไทย ให้เข้มข้นและเจาะลึกเป็นรายสินค้ามากขึ้น โดยมีแผนที่จะจัดทำ VTR สินค้า จีไอไทยที่มีศักยภาพในการทำตลาดในรูปแบบ 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน จำนวน 3 สินค้า ได้แก่ สับปะรดห้วยมุ่น-ผ้าไหมยกดอกลำพูน-มะม่วงน้ำดอกไม้สระแก้ว เพราะเป็นสินค้าที่เป็นที่รู้จัก และเริ่มได้รับความนิยมทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ จึงต้องเร่งสร้างภาพลักษณ์ให้กับสินค้าและเพิ่มโอกาสในการจำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกรและผู้ผลิตชุมชน
161085903948
“การเลือก 3 สินค้าดังกล่าว เพราะเป็นรายการที่นิยมในต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดจีน และยังมีแนวโน้มที่จะส่งออกไปตลาดอื่นๆ ได้เพิ่มขึ้น จึงต้องโปรโมตให้เป็นที่รู้จัก เพราะหากสินค้าเป็นที่รู้จักมากขึ้น ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำตลาด และเพิ่มรายได้ให้กับผู้ผลิตและเกษตรกรของไทย ทำให้มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากได้เพิ่มขึ้น”นายประโยชน์กล่าว
นายประโยชน์กล่าวว่า กรมฯ ยังมีแผนที่จะทำสกู๊ปแนะนำสินค้าจีไอเบื้องต้นกำหนดไว้ประมาณ 10 สินค้า โดยจะนำเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อสร้างความรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าจีไอให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้า จีไอทำให้สินค้าจีไอ เป็นที่รู้จัก และช่วยกระตุ้นให้มีการบริโภคเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อรายได้ของเกษตรกร และผู้ผลิตชุมชน รวมทั้งจะช่วยผลักดันให้แหล่งผลิตสินค้าจีไอกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งจะดึงดูดให้คนไปเที่ยวเพิ่มขึ้น
สำหรับ 10 สินค้าเป้าหมาย ได้แก่ ส้มโอทองดีบ่านแท่น จ.ชัยภูมิ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ จ.ร้อยเอ็ด มุกภูเก็ต จ.ภูเก็ต ครกหินอ่างศิลาและเครื่องจักสานพนัสนิคม จ.ชลบุรี กระท้อนตะลุงและดินสอพองลพบุรี จ.ลพบุรี ลิ่นจี่ค่อม จ.สมุทรสงคราม ทุเรียนสะเด็ดน้ำยะลา จ.ยะลา เกลือสินเธาว์บ่อเกลือน่าน จ.น่าน มะพร้าวทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ และกล้วยหอมทองปทุม จ.ปทุมธานี
แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: