3 นิทรรศการ ‘ศิลปะ’ ชมได้สัปดาห์นี้

3 นิทรรศการ ‘ศิลปะ’ ชมได้สัปดาห์นี้
15 มกราคม 2564 | โดย วลัญช์ สุภากร
216

งาน "ศิลปะ" ชมได้สัปดาห์นี้, "ณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน" สะท้อนแนวความคิดธรรมชาติคนเรามักประทับใจคนที่พบเห็นจากภายนอกในครั้งแรกที่เจอ, "ฐานิตา ศรีสมพันธ์" ภาพวาดมนุษย์ในอิริยาบถไร้คำว่ากาลเทศะ, "ปัณพัท เตชเมธากุล" นำเสนอเรื่องราวคุณค่าความเป็นมนุษย์

:: เปลือก ::

นิทรรศการ : “เปลือก”
ศิลปิน  :   ณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน
สถานที่ : People's Gallery ห้อง P1-P2  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, ถนนพระราม 1, ปทุมวัน
จัดแสดง :  ระหว่างวันที่ 6 – 31 มกราคม 2564 หยุดทุกวันจันทร์

161072050930

ชื่อผลงาน The season of beauty 6 เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด 60x50 เซนติเมตร, 2020

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนำเสนอนิทรรศการ  “เปลือก” โดย ณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน นิทรรศการสะท้อนแนวความคิดของศิลปินเกี่ยวกับ ธรรมชาติของคนเรามักเกิดความประทับใจคนที่พบเห็นจากภายนอกในครั้งแรกที่เจอ” 

ผู้คนส่วนใหญ่รับรู้ได้จากการมองเห็นรูปร่าง หน้าตาจึงกลายเป็นส่วนสำคัญ  ผู้หญิงส่วนใหญ่จึงให้ความสำคัญกับสิ่งนี้เป็นอันดับต้นๆ ทั้งการแต่งหน้า การแต่งตัวสวยงาม หรือแม้แต่การทำศัลยกรรมหน้าใหม่ ก็เพื่อสร้างความสนใจ และประทับใจให้แก่ผู้คนที่พบเจอ

แต่บางครั้งการเสริมแต่งความงามจนมากเกินไปเปรียบเสมือนการสวมหน้ากากที่แลกมาด้วยความเจ็บปวด

161072058639

ชื่อผลงาน  under the darkness inside 1,  เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ, ขนาด 160x200เซนติเมตร, 2020, ศิลปิน : ณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน

อนึ่ง People’s Gallery เป็นพื้นที่จัดแสดงผลงานศิลปะ บริเวณชั้น 2 จำนวน 3 ห้อง ของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อเปิดโอกาสแก่ศิลปินหน้าใหม่ได้แสดงออกทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยหลากหลายสาขาจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย งานออกแบบ ศิลปะจัดวาง ศิลปะสื่อผสม และศิลปะมัลติมีเดีย โดยศิลปินผู้สนใจกรอกแบบฟอร์มการขอใช้พื้นที่ ยื่นแฟ้มผลงานและแนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาได้ในเดือนมีนาคมของทุกปี เพื่อแสดงในปีถัดไปโดยไม่มีค่าใช่จ่าย

*  *  *

:: พันธนาการและอิริยาบถของมนุษย์ ::

นิทรรศการ :  “พันธนาการและอิริยาบถของมนุษย์”
ศิลปิน : ฐานิตา ศรีสมพันธ์
สถานที่ : People's Gallery ห้องP3 ,[email protected] หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, ถนนพระราม 1, ปทุมวัน
วันที่ :  จัดแสดงระหว่าง 6 – 31 มกราคม 2564 หยุดทุกวันจันทร์

 161072028251

ชื่อผลงาน Do not disturb ขนาด 70x90 เซนติเมตร เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ, 2017

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร นำเสนอนิทรรศการ  “พันธนาการและอิริยาบถของมนุษย์โดย ฐานิตา ศรีสมพันธ์ นิทรรศการจิตรกรรมสีน้ำมันภาพวาดมนุษย์ในสภาพแวดล้อมและอิริยาบถท่าทางต่างๆ โดยปราศจากคำว่า “กาลเทศะ”  สะท้อนมุมมองต่อสังคมที่ย่อมมีข้อจำกัด ค่านิยม และมีกฎเกณฑ์ที่คอยควบคุม 

ด้วยข้อจำกัดเหล่านั้นมนุษย์จึงต้องแสดงตัวตน รวมถึงอิริยาบถตามสภาพที่สังคมยอมรับ ส่งผลให้บางครั้งการแสดงออก รวมถึงบุคลิก และอิริยาบถของมนุษย์นั้น อาจจะไม่เป็นไปตามธรรมชาติที่แท้จริงในบางสถานการณ์

ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานจากความหลากหลายทางด้านมุมมอง และการผสมผสานในหลายๆ เทคนิคทางจิตรกรรม โดยยึดทั้งรูปแบบของความเหมือนจริง, จินตนาการ และการลดทอนตามแบบฉบับของศิลปิน

*  *  *

:: Venus in the Shell ::

นิทรรศการ : “Venus in the Shell”
ศิลปิน : ปัณพัท เตชเมธากุล
สถานที่ : River City BANGKOK Galleria ชั้น 2
วันที่ : เปิดให้ชมทุกวันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย วันนี้-28 กุมภาพันธ์ 2564

161072021367

จิตรกรภาพประกอบที่มีชื่อเสียงระดับสากล ยูน-ปัณพัท เตชเมธากุล มีความตั้งใจที่จะนำเสนอแนวคิดตำนานของ วีนัส ผสานกับการตีความ ความรัก ความงาม ความรู้สึก และคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ผ่านนิทรรศการ “Venus in the Shell”

การนำเสนอของนิทรรศการ “Venus in the Shell” แบ่งออกเป็นทั้งหมด 4 องก์ เหมือนเดินเข้าไปในเปลือกหอย ที่ถูกแบ่งออกเป็นสี่ส่วน ได้แก่

  • Forbidden Flower 
  • Moonlight Dive
  • Mandragora in the vase
  • The Wanderer

แต่ละส่วนของนิทรรศการถูกตีความถึงความเป็นธรรมชาติของโลกใบนี้ ที่ทุกคนอาจจะต้องพบเจอกับความเปราะบางของจิตใจ ความรัก ความโกรธ ความผิดหวัง ความสับสน ความอิจฉาริษยา ความสว่างสดใส หรือแม้กระทั่งความมืดมด และนี่คือธรรมชาติที่แท้จริงของมนุษย์ที่ เธอต้องต้องการทำความรู้จักผ่านตำนานของเทพเจ้ากรีก

161072073799

หมายเหต : นิทรรศการ “Venus in the Shell” จำกัดผู้เข้าชมพร้อมกันไม่เกิน 80 คน เพื่อการป้องกันการระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
เปิดให้ชมทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 11.00-20.00 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00-20.00 น.

*  *  *

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง