ADVANC - ซื้อ

ADVANC - ซื้อ
15 มกราคม 2564 | โดย บล.เคจีไอฯ
231

คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการเป็ นบวกในระยะสั้น

Event

ADVANC เปิดเผยว่าคณะอนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาดออกมาในทางที่เป็นคุณกับบริษัทในกรณีพิพาทระหว่าง บจ.ดิจิตอล โฟน (DPC) ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ ADVANC และ บมจ. กสท โทรคมนาคม (CAT) โดยที่ผ่านมา CAT ได้ยื่นข้อเรียกร้องตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 ให้ DPC ส่งมอบอุปกรณ์โทรคมนาคม
ได้แก่ เสาโทรคมนาคม ตู้คอนเทนเนอร์ แหล่งจ่ายไฟฟ้ า ระบบคงสิทธิเลขหมาย และระบบ Call Center ที่ DPC ใช้งานร่วมกับ ADVANC รวมมูลค่า 13,431 ล้านบาท ซึ่งล่าสุดคณะอนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาดออกมาว่า DPC ไม่ต้องโอนอุปกรณ์โทรคมนาคม หรือจ่ายเงินให้ตามที่ CAT เรียกร้อง

lmpact

เป็นบวกกับหุ้น ADVANC แต่ไม่มีผลกับงบการเงิน

ข่าวนี้เป็นบวกกับหุ้น ADVANC แต่ไม่มีผลกับงบการเงินของบริษัทในตอนนี้ เพราะ i) คำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการยังไม่ถือเป็นที่สุด ii) CAT ยังมีสิทธิ์ที่จะยื่นคำร้องขอเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลางได้ภายใน 90 วัน iii) กรณีพิพาทลักษณะนี้ยังต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าคดีจะถึงที่สุด เพราะหากคู่ความไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินของศาลปกครองกลางก็ยังสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อไปที่ศาลปกครองสูงสุดได้ต่อ

คงประมาณการกำไรปี 2563-64 เอาไว้ตามเดิม

เนื่องจากคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการไม่มีผลกับงบการเงินของบริษัทในตอนนี้ ดังนั้นเราจึงยังคงประมาณการกำไรปี 2563 เอาไว้ตามเดิมที่ 2.70 หมื่นล้านบาท (-14% YoY) ในขณะที่คาดว่ากำไรในปี 2564 จะลดลงมาอยู่ที่ 2.62 หมื่นล้านบาท (-3% YoY) เพราะจะถูกกดดันจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการที่
ADVANC เริ่มรับรู้ต้นทุนจากคลื่นใหม่ (700 MHz, 26 GHz) และค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นจากการเดินหน้าลงทุนขยายโครงข่าย

คาดผลกระทบในกรณีเลวร้าย ไม่สูงมากนัก

หากมีการยื่นคำร้องไปที่ศาลปกครองกลาง และต่อมามีการอุทธรณ์ต่อไปที่ศาลปกครองสูงสุด โดยในกรณีเลวร้ายที่ ADVANC ถูกตัดสินให้แพ้คดีในที่สุด เราคาดว่าความเสียหายในกรณีนี้ที่อิงจากคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการจะอยู่ที่ 1.34 หมื่นล้านบาท ซึ่งจะกระทบกับมูลค่าหุ้น ADVANC ประมาณ 4.50 บาท/หุ้น (ไม่รวมดอกเบี้ย) อย่างไรก็ตามเราเชื่อว่ายังต้องใช้อีกหลายปีกว่าคดีจะถึงที่สุด และผลของคดีนี้จะยังไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของบริษัทในอีก 2-3 ปีข้างหน้า

Valuation & action

เรายังคงคำแนะนำ ซื้อ ADVANC เนื่องจาก i) คาดว่ากำไรจะโตโดดเด่นใน 4Q63 – 2564 เมื่อเทียบกับคูแข่ง และ ii) อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลซึ่งยังจูงใจที่ประมาณ 3.4% - 3.5% ต่อปีในปี 2564-65

Risks

การแข่งขันรุนแรงมากขึ้น และต้นทุนสูงเกินคาด

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
เอกสารประกอบ:
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง