เครือ CP หนุนแรงงานต่างชาติสู้โควิด มอบหน้ากากอนามัย 9 หมื่นชิ้น

เครือ CP หนุนแรงงานต่างชาติสู้โควิด มอบหน้ากากอนามัย 9 หมื่นชิ้น
14 มกราคม 2564
103

CP-CPF มอบหน้ากากอนามัย ช่วยแรงงานต่างชาติ 3 ประเทศ ผ่านสถานทูต ช่วยแรงงานที่ทำงานในประเทศไทย

(14 มกราคม 2564) เครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ห่วงใยแรงงานต่างชาติในสถานการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสุขอนามัยและการป้องกันตนเองจากโรคระบาด นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการเครือซีพีและซีพีเอฟ จึงให้ นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ เป็นผู้แทนนำหน้ากากอนามัยซีพี มอบผ่านเอกอัครราชทูต 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศเวียดนาม ประเทศกัมพูชา และ ประเทศ สปป.ลาว เพื่อแจกจ่ายสู่แรงงานต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เสี่ยง

นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ เปิดเผยว่า ซีพีเอฟให้การดูแลแรงงานภายในโรงงานของเราด้วยมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงสุด ด้วยตระหนักดีว่าเมื่อพนักงานปลอดภัยก็จะสามารถผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อผู้บริโภคทุกคนได้อย่างราบรื่น ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงแรงงานสัญชาติต่างๆ ที่แม้ไม่ใช่พนักงานของเรา แต่ทุกคนล้วนต้องการความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในพื้นที่ต่างบ้านต่างเมืองของตน

ทั้งนี้ ได้นำหน้ากากอนามัยซีพี จำนวน 90,000 ชิ้น มอบผ่านสถานทูต 3 แห่งๆละ 30,000 ชิ้น ได้แก่ สถานทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำประเทศไทย สถานทูตกัมพูชา ประจำประเทศไทย และ สถานทูต สปป.ลาว ประจำประเทศไทย เพื่อแจกจ่ายสู่แรงงานต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เสี่ยง 161063292110

นายฟาน จี ทั่น เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า ซีพีเอฟมีธุรกิจอยู่ในประเทศเวียดนาม สร้างงานสร้างอาชีพให้ชาวเวียดนาม ตลอดจนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของเวียดนามเป็นอย่างมาก ครั้งนี้แม้การระบาดของโควิด-19 จะเกิดขึ้นในประเทศไทย แต่บริษัทก็ยังคงห่วงใยและส่งมอบหน้ากากอนามัยเพื่อชาวเวียดนามที่พำนักอยู่ที่นี่ด้วย จึงขอรับมอบความปรารถนาดีนี้ด้วยความขอบคุณยิ่ง และเชื่อว่าประเทศไทยจะก้าวผ่านสถานการณ์นี้ได้สำเร็จในเร็วๆนี้

นายอูก ซอร์พวน เอกอัครราชทูตกัมพูชา ประจำประเทศไทย ระบุว่า ชาวกัมพูชาที่เป็นพนักงานของซีพีเอฟได้รับการดูแลจากบริษัทอย่างเท่าเทียมกับแรงงานไทย ซึ่งประเทศกัมพูชาต้องขอขอบคุณอย่างมากแล้ว ครั้งนี้ในสถานการณ์โควิด-19บริษัทยังแบ่งปันความเอื้อเฟื้อมาถึงชาวกัมพูชาคนอื่นๆที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินไทยด้วย ประเทศกัมพูชาขอขอบคุณอย่างยิ่ง และขอให้ความดีนี้ส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤตนี้ได้โดยเร็ว
161063296471

นายแสง สุขะทิวง เอกอัครราชทูตลาว ประจำประเทศไทย กล่าวอีกว่าประทับใจในน้ำใจไมตรีของคนไทย และบริษัทไทยที่เอาใจใส่ชาว สปป.ลาวที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และขอบคุณคนไทยและซีพีเอฟอย่างยิ่ง

อนึ่ง ก่อนหน้านี้ ซีพี-ซีพีเอฟ ได้มอบอาหารและหน้ากากอนามัย ผ่านสถานทูตเมียนมาเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของแรงงานชาวเมียนมาในจังหวัดสมุทรสาครและพื้นที่เสี่ยงอื่นๆ ด้วย161063299848

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง