‘ในหลวง’ พระราชทานเงินแก่ครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติ ปราจีนบุรี

‘ในหลวง’ พระราชทานเงินแก่ครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติ ปราจีนบุรี
14 มกราคม 2564
90

“ในหลวง” โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี เชิญเงินพระราชทานค่าวัสดุในการก่อสร้างบ้านมอบแก่ครอบครัวราษฎรผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี

161061541735

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใย และทรงให้ความสำคัญกับสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรที่ประสบอุทกภัยในภาคต่างๆของประเทศไทย ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี เชิญเงินพระราชทานค่าวัสดุในการก่อสร้างบ้านไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 64 เวลา 13.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เชิญเงินพระราชทานค่าวัสดุในการก่อสร้างบ้านมอบแก่ครอบครัว นายบุญญสิทธิ์ นางถนอม ทิพคูนอก สามีภรรยา ณ ที่ทำการตลาดชุมชนบ้านวังมืด อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นครอบครัวที่ประสบอุทกภัยเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ทำให้บ้านพักอาศัยถูกน้ำป่าพัดพังเสียหายทั้งหลัง และเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค มามอบให้กับราษฎรที่ประสบอุทกภัย กับพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินที่มีประชาชนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ไปดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน รวมทั้งให้ตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารปรุงสุก ใหม่ พระราชทานแก่ราษฎรด้วย ทั้งหน่วยงานในพื้นที่และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันก่อสร้างบ้านให้แล้วเสร็จ ต่อไป ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัว ทิพคูนอก และราษฎรเป็นล้นพ้น

ในการนี้ องคมนตรี ลงพื้นที่ไปยังบ้านเลขที่ 163 หมู่ที่ 8 ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่กำลังก่อสร้างบ้านหลังใหม่ให้แก่ครอบครัวทิพคูนอก เพื่อติดตามการก่อสร้าง กับพูดคุยให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ และราษฎรด้วย

161061542788

161061545097

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง