ราชกิจจาฯ ประกาศฐานะการเงินไทยล่าสุด ขาดทุนสะสม 1.069 ล้านล้าน

ราชกิจจาฯ ประกาศฐานะการเงินไทยล่าสุด ขาดทุนสะสม 1.069 ล้านล้าน
14 มกราคม 2564
231

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศฐานะการเงินไทยล่าสุด ขาดทุนสะสม 1.069 ล้านล้าน

เมื่อวันที่ 14 ม.ค.64 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง รายงานฐานะการเงินประจําสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทยทุนสํารองเงินตรา และกิจการธนบัตร ความว่า

เพื่ออนุวัติตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ประกาศรายงานฐานะการเงินประจําสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนสํารองเงินตรา และกิจการธนบัตร รวมจํานวน 3 สัปดาห์ ได้แก่ งวดประจําสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายนพ.ศ.2563 งวดประจําสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายนพ.ศ.2563 และ งวดประจําสัปดาห์ สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายนพ.ศ.2563

161061155613

161061156628

161061157889

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง