แผนสร้างคนสู่ขนส่งระบบราง

แผนสร้างคนสู่ขนส่งระบบราง
14 มกราคม 2564
130

ระบบขนส่งคนและของในโลกแห่งอนาคต จะมุ่งเน้นการใช้งานในระบบรางมากขึ้นและการขนส่งทางรางนอกจากรถไฟฟ้าในเมืองแล้วยังมีโครงการรถไฟความเร็วสูง เชื่อม 3 สนามบิน

ระบบขนส่งคนและของในโลกแห่งอนาคต จะมุ่งเน้นการใช้งานในระบบรางมากขึ้นและการขนส่งทางรางนอกจากรถไฟฟ้าในเมืองแล้วยังมีโครงการรถไฟความเร็วสูง เชื่อม 3 สนามบินเป็นหนึี่งในเมกกะโปรเจคภายใต้นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่กำหนดให้ก่อสร้างและให้บริการรถไฟฯความเร็วสูงระยะทา 220 กิโลเมตร แบ่งเป็น ช่วงดอนเมือง-สุวรรณภูมิ ให้บริการความเร็ว 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และช่วงสุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา ให้บริการด้วยความเร็ว 220 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

โครงสร้างพื้นฐานนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้อย่างสมบูรณ์หากมีแต่รถไฟฯแต่ไม่มีคนขับ(เคลื่อน) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)เมื่อเร็วๆนี้ ได้เห็นชอบร่างแผนปฎิบัติการด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาอาชีพที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต่อการพัฒนาประเทศตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ พ.ศ. 2562-2565 ซึ่งกำหนดอาชีพโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐาน(นำร่องในสาขาอาชีพซ่องบำรุงระบบขนส่งทางราง) อยู่ในแผนด้วย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง