'สมชัย' นำทีม เอไอเอส จ่าย 1,881 ล้านบาท ค่าคลื่น 700 MHz งวดแรก

'สมชัย' นำทีม เอไอเอส จ่าย 1,881 ล้านบาท ค่าคลื่น 700 MHz งวดแรก
13 มกราคม 2564
141

พร้อมกับหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงิน เพื่อค้ำประกันการชำระเงินค่าคลื่นความถี่ในส่วนที่เหลือวงเงิน 16,933.392 ล้านบาท

วันที่ 13 มกราคม 2564 นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ผู้ได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 700 MHz ช่วงความถี่ 723 – 733 MHz คู่กับ 778 – 788 MHz เมื่อปี 2562 ได้นำเงินค่าประมูลงวดที่ 1 จำนวน 1,881.488 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

161050906888

พร้อมกับหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงิน เพื่อค้ำประกันการชำระเงินค่าคลื่นความถี่ในส่วนที่เหลือวงเงิน 16,933.392 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) มาชำระให้กับสำนักงาน กสทช. เรียบร้อยแล้ว ตามเงื่อนไขของการชำระเงินฯ โดยเงินค่าคลื่นความถี่ดังกล่าว สำนักงาน กสทช. จะรีบนำส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินต่อไป

สำหรับการชำระเงินคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 700 MHz แบ่งการชำระออกเป็น 10 งวดเท่าๆ กัน งวดละ 1,881.488 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง