ลงทุนอีอีซีปี63สะท้อนภาพปี64

ลงทุนอีอีซีปี63สะท้อนภาพปี64
13 มกราคม 2564
154

ปี 2563 ที่ผ่านมา แม้เผชิญอุปสรรคใหญ่อย่างโรคระบาดโควิด-19 แต่การขับเคลื่อนการลงทุนในอีอีซียังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องและจะเป็นแรงส่งให้การลงทุนปี 2564 สามารถต่อยอดโครงสร้างการลงทุนที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา 

ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(กพอ.) เมื่อธ.ค.ที่ผ่านมา ได้มีการประเมินภาพรวมการลงทุนมีมูลค่าในปี 2563 (ม.ค.-พ.ย.) ซึ่งพบว่ายังมีมูลค่าการลงทุนที่สูงถึง1.28 แสนล้านบาท เทียบเท่ากับครึ่งหนึ่งของการลงทุนทั้งประเทศ

ในจำนวนนี้เป็นการลงทุนจากต่างประเทศ มูลค่า 76,000 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และปิโตรเคมี

เพื่อให้การลงทุนสามารถเพิ่มมูลค่าต่ออีก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ได้ประสานกระทรวงการต่างประเทศ ทดลองผ่อนผันการกักตัวผู้เดินทางเข้าประเทศเพื่อความสะดวกและเป็นแรงจูงใจ ให้ักับนักลงทุนในการเข้ามาลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี )

ปี 2563 ที่ผ่านมา แม้เผชิญอุปสรรคใหญ่อย่างโรคระบาดโควิด-19 แต่การขับเคลื่อนการลงทุนในอีอีซียังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องและจะเป็นแรงส่งให้การลงทุนปี 2564 สามารถต่อยอดโครงสร้างการลงทุนที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง