ศกพ. เตือนกรุงเทพฯ ปริมณฑล 14-15 ม.ค.64 ฝุ่นแนวโน้มสูงขึ้น 

ศกพ. เตือนกรุงเทพฯ ปริมณฑล 14-15 ม.ค.64 ฝุ่นแนวโน้มสูงขึ้น 
12 มกราคม 2564
201

ศกพ. เตือนกรุงเทพฯ ปริมณฑล 14-15 ม.ค.64 คาดฝุ่นแนวโน้มสูงขึ้น จากมวลอากาศเย็นมีกำลังอ่อนลง ทำให้ลมสงบหรือลมอ่อนช่วงเช้าและเพดานการลอยตัวของอนุภาคฝุ่นละอองต่ำลง ขอความร่วมมืองดเผาในที่โล่ง จอดรถดับเครื่องยนต์ ลดเวลากิจกรรมกลางแจ้ง ใส่อุปกรณ์ป้องกัน

วันนี้ (12 มกราคม 2564) ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ( ศกพ.) แจ้งเตือนเรื่องคุณภาพอากาศ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จากการติดตามตรวจ สอบคาดการณ์ว่าในช่วงวันที่ 14-15 มกราคม 2564 เนื่องจากมวลอากาศเย็นมีกำลังอ่อนลง ทำให้ลมสงบหรือลมอ่อนช่วงเช้าและเพดานการลอยตัวของอนุภาคฝุ่นละอองต่ำลง การสะสมของฝุ่นในพื้นที่กรุงเทพฯ และจังหวัดปริมณฑลจะมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะในวันที่ 15 ม.ค 2564 ขอความร่วมมือ

1. งดการเผาในที่โล่ง และจอดรถให้ดับเครื่องยนต์

2. ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น

3. ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์

โดยท่านสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ bangkokairquality.com แอปพลิเคชัน Air4Thai และ AirBKK

ทั้งนี้ จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 12 มกราคม 2564 ณ 15:00 น. พบว่า ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ภาคเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 12 - 37 มคก./ลบ.ม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 19 - 39 มคก./ลบ.ม. ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 14 - 68 มคก./ลบ.ม. ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 16 - 28 มคก./ลบ.ม. ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 9 - 24 มคก./ลบ.ม. และกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 16 - 37 มคก./ลบ.ม. 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง