กระแสธุรกิจพยุงปีก“เมืองการบิน”

กระแสธุรกิจพยุงปีก“เมืองการบิน”
12 มกราคม 2564
172

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก รวมถึงระบบการขนส่งทางอากาศสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก รวมถึงระบบการขนส่งทางอากาศ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก รวมถึงระบบการขนส่งทางอากาศ ทั่วโลก เช่นเดียวกับประเทศไทยที่ธุรกิจการบินเริ่มได้รับผลกระทบตั้งแต่เดือนมี.ค. 2563 ทำให้จำนวนผู้โดยสารและปริมาณเที่ยวบินทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศลดลง 

ในภาพรวมตั้งแต่เดือนม.ค.-ธ.ค. 2563 มีปริมาณเที่ยวบินจำนวน 464,944 เที่ยวบิน ลดลงจากปี 2562 ซึ่งมีจำนวน 1,042,342 เที่ยวบิน หรือลดลง 55% 

ในพื้นที่ขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) มีโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบิน ซึ่งกำหนดจะให้เอกชนเริ่มก่อสร้างโครงการในธ.ค.2564 และแล้วเสร็จ 2567 เป้าหมายโครงการเพิ่มยกระดับสนามบินอู่ตะเภาเป็นสนามบิบนานาชาติแห่งที่3 ของกรุงเทพ และเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโลจิสติกส์ของภูมิภาคอาเซียน 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก รวมถึงระบบการขนส่งทางอากาศ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง