พฤติกรรมบริโภคกับโครงการ“คนละครึ่ง”

พฤติกรรมบริโภคกับโครงการ“คนละครึ่ง”
9 มกราคม 2564
1,764

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.)กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคในการเข้าร่วม มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ 

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.)กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคในการเข้าร่วม มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ 

จากการสำรวจข้อมูลจากผู้บริโภคจำนวน 8,195 คน ในทุกอำเภอทั่วประเทศ (884อำเภอ/เขต) แยกเป็น 7 กลุ่มอาชีพ ตามโครงสร้างอาชีพประชากรในแต่ละจังหวัด โดยได้รับความร่วมมือจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

ผลสำรวจชี้ว่าโครงการคนละครึ่งเป็นโครงการที่ได้รับความนิยมมากที่สุด โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งมี แนวโน้มจะใช้สิทธิเต็มวงเงินหรือเกินวงเงินถึง86.02%ในขณะที่ผู้ที่ใช้สิทธิ์ไม่เต็มวงเงินมี แนวโน้มใช้จ่ายถึง61.26% ของวงเงินที่ได้รับ       

  ทั้งนี้ เมื่อพิจารณารวมจากโครงการเราเที่ยวด้วยกันและโครงการช็อป ดีมีคืน พบว่าการใช้จ่ายของประชาชนเพิ่มขึ้นอย่าง ชัดเจน แต่ประชาชนถึง46.03% มองว่าราคาสินค้าและ บริการเพิ่มขึ้น นอกจากนี้พบว่า ประชาชนใช้จ่ายในร้านค้าที่เข้าร่วม โครงการฯ เพิ่มขึ้น53.18%

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง