โลจิสติกส์ย้อนกลับสีเขียว

โลจิสติกส์ย้อนกลับสีเขียว
12 มกราคม 2564 | โดย รศ.ดร. สถาพร โอภาสานนท์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
203

โลจิสติกส์ย้อนกลับเพื่อนำสินค้าที่เรียกคืนส่งกลับไปที่ต้นน้ำของโซ่อุปทานเพื่อตรวจสอบ คัดแยก ปรับสภาพใหม่ และกระจายสินค้ากลับไปขาย หรือกำจัดอย่างถูกวิธี

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: