'เอกสารแสดงตัว' เข้า-ออกพื้นที่ควบคุมสูงสุด 5 จังหวัด ปชช.-ขรก.-เอกชน ต้องเตรียมไว้

'เอกสารแสดงตัว' เข้า-ออกพื้นที่ควบคุมสูงสุด 5 จังหวัด ปชช.-ขรก.-เอกชน ต้องเตรียมไว้
8 มกราคม 2564
4,621

รู้แล้วบอกต่อ "เอกสารแสดงตัว" เข้า-ออกพื้นที่ควบคุมสูงสุด 5 จังหวัด ย้ำ ปชช.-ขรก.-เอกชน ต้องเตรียมไว้

ตามที่มีประกาศข้อกำหนดในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 5 จังหวัด ประกอบด้วย จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง และสมุทรสาคร

สำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้า-ออกจะต้องมี "เอกสารรับรองความจำเป็น"

ยื่นคำขอต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่ได้แก่ นายอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนผู้ที่ต้องขนส่งสินค้าจำเป็น สินค้านำเข้าส่งออก ผู้ที่ทำงานด้านการแพทย์ ธนาคาร การศึกษา ขนส่ง ให้แสดง “เอกสารรับรองการปฏิบัติหน้าที่”

ยื่นคำขอที่ผู้ประกอบการ นายจ้าง บริษัท หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ แล้วแต่กรณี

ผู้ที่มีความจำเป็นต้องติดต่อราชการ ให้แสดง “เอกสารรับรองการติดต่อราชการ” ออกให้โดยหัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่ไปติดต่อราชการ

ผู้ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หากมีความล่าช้าอาจจะเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิต หรือเกิดความเสียหายร้ายแรง ให้บันทึกข้อมูลการปฏิบัติไว้เป็นหลักฐาน

อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตจังหวัดและปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

161007644295

ที่มา - ข้อมูลและภาพจาก เพจฯไทยคู่ฟ้า

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง