'กองทัพ' เตรียม ไลฟ์สด แจกของขวัญ 'วันเด็ก' 9 ม.ค.นี้

'กองทัพ' เตรียม ไลฟ์สด แจกของขวัญ 'วันเด็ก' 9 ม.ค.นี้
7 มกราคม 2564
1,516

'กองทัพบก' ปรับรูปแบบจัดงาน 'วันเด็ก' เลี่ยงโควิด-19  ผ่านเฟสบุ้คไลฟ์ นำเสนอกิจกรรมทางทหาร ส่วน 'กองทัพไทย'จัดตอบปัญหาทางออนไลน์ชิงรางวัล ขณะที่ 'ทอ.-ทร.' เลื่อนจัด  

7  ม.ค. 2564 ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พล.ต.ชาญวิทย์ อรรถธีระพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารบก แถลงข่าวการปรับรูปแบบการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ในส่วนของทบ.เป็นแบบออนไลน์ผ่านช่องทาง Facebook Live ผ่านเพจกรมกิจการพลเรือนทหารบก Directorate of Civil Affairs (https://www.facebook.com/doca.thaiarmy) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กำลังแพร่ระบาดครั้งใหม่  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ ให้แก่เด็กและเยาวชน รวมทั้งมอบของขวัญ เนื่องในโอกาสวันสำคัญนี้ ภายใต้แนวคิด “คิดดี Kid’s Day by ARMY”

พล.ต. ชาญวิทย์ กล่าวอีกว่า  ทบ.ได้จัดกิจกรรมทางทหาร เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ต่อเนื่องมาทุกๆ ปี ซึ่งปกติจะจัดที่ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์  (พล.ม.2 รอ.)สนามเป้า และหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกอีกหลายแห่งทั่วประเทศ โดยมีเด็กและเยาวชนร่วมกิจกรรมกว่า 20,000 คน  สำหรับในปีนี้กำหนดจัดกิจกรรมงานวันเด็กออนไลน์ ในวันเสาร์ที่ 9 ม.ค. 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องรับรอง 221 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก 

ทั้งนี้ นอกจากน้องๆ จะร่วมชมกิจกรรมและแชทตอบคำถามเพื่อรับมอบของขวัญ ซึ่งจะจัดส่งถึงบ้าน นอกตากนั้น   ยังสามารถรับชมกิจกรรมผ่านทาง YouTube : We are 5.0 และ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก ได้อีกด้วยสำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น  การแสดงดนตรีประกอบบทเพลงเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ โดย วง ARMY DANCE ,ร่วมเล่นเกมส์กับดาราศิลปินของช่อง 7 HD ,การแสดงของทีมเต้น KKIBB ( เคเคไอดับเบิ้ลบี ) Cover Liza Blackpink   ,รับชมดนตรีจากวงดนตรี C-19  ,การรับชมคลิปนำชมพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ ,คลิปการปฏิบัติหน้าที่ของทหารในภารกิจการป้องกันประเทศ การบรรเทาสาธารณภัยและการสนับสนุนภาคส่วนต่างๆ ในการป้องกันโควิด-19,คลิปประวัติศาสตร์ชาติไทย, การแสดงของ ชุดขุนศึก และ อาจารย์สุธี พาเที่ยวชมวัดสำคัญ

ขณะที่ กองทัพอากาศ พล.อ.ท.ฐานัตถ์  จันทร์อำไพ โฆษกกองทัพอากาศ กล่าวว่า ตามที่กองทัพอากาศ ได้มีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของกองทัพอากาศขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ หน่วยของกองทัพอากาศทั่วประเทศ โดยมีการจัดแสดงการบินของอากาศยานประเภทต่างๆ ตลอดจนกิจกรรมเสริมความรู้ และสร้างแรงบันดาลใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการทหารและการบิน ให้เด็กๆ ร่วมกิจกรรมอย่างใกล้ชิด ซึ่งในแต่ละปีได้รับความสนใจจากเด็กและผู้ปกครองเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

สำหรับในปีนี้ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังคงขยายวงกว้างและกระจายอย่างรวดเร็วในหลายพื้นที่  ประกอบกับคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการได้มีมติเลื่อนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติออกไปก่อน กองทัพอากาศมีความห่วงใยและตระหนักถึงความปลอดภัยของเด็กและผู้ปกครอง

จึงขอเลื่อนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของกองทัพอากาศ ประจำปี 2564 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 9 ม.ค. 2564 ณ หน่วยของกองทัพอากาศทั่วประเทศออกไปเช่นกัน โดยจะกำหนดวันจัดงานอีกครั้งเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลาย ซึ่งจะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป

ด้านกองทัพเรือ ทางกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ได้แจ้งหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ (นขต.ทร.)  ขอให้ทุกหน่วยเลื่อนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ในวันเสาร์ที่ 9 ม.ค.นี้ ออกไปจนกว่าจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ 

เช่นเดียวกันส่วนกองทัพไทย พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผบ.ทหารสูงสุด  กองบัญชาการกองทัพไทย ได้คำนึงถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนไทยซึ่งเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต จึงได้จัดกิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัลในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม เป็นต้นไป

โดยมีเงื่อนไขการร่วมสนุก ดังนี้ 1,เด็กและเยาวชน ไม่จำกัดเพศ มีอายุระหว่างแรกเกิด – 18 ปี โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1. อายุระหว่างแรกเกิด – 5 ปี บริบูรณ์ (ผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.2559 – 2564) กลุ่มที่ 2. อายุระหว่าง 6 – 12ปี บริบูรณ์ (ผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.2552– 2558) และกลุ่มที่ 3. อายุระหว่าง 13 – 18 ปี บริบูรณ์ (ผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.2546 – 2551)2. ลงทะเบียนได้ที่ https://childrensday2021.rtarf.mi.th โดยให้ระบุชื่อ-นามสกุล/วันเดือนปีเกิด/เพศ และภูมิลำเนาที่พักอาศัย โดยผู้ร่วมกิจกรรมฯ สามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น เว้นแต่มีภูมิลำเนาที่พักอาศัยเดียวกัน แต่ต้องมิใช่บุคคลเดียวกันกับผู้ที่ได้ลงทะเบียนแล้ว 3. การตอบปัญหาสามารถตอบได้เพียง 1 ครั้ง โดยมีปัญหาจำนวน 20 ข้อ คำถามที่ใช้ในการทดสอบจะพิจารณาตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับตามเกณฑ์อายุของผู้ลงทะเบียน  4. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล จำนวน 2,000 คน/2,000 ชิ้น ในวันพุธที่ 6 มกราคม2564 เวลา 16.00น.เป็นต้นไปที่เว็บไซต์ https://childrensday2021.rtarf.mi.th 5. การจัดส่งของรางวัล จะดำเนินการจัดส่งตามภูมิลำเนาที่พักอาศัยที่ลงทะเบียน ผ่านระบบขนส่ง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ภายในวันที่ 9 มกราคม 2564หรือวันอาทิตย์ที่ 10 มกรา

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง