ADVANC - ซื้อ

ADVANC - ซื้อ
6 มกราคม 2564 | โดย บล.เคจีไอฯ
82

ประมาณการ 4Q63: คาดรายการพิเศษช่วยหนุนกำไรสุทธิ

Event

ประมาณการผลประกอบการงวด 4Q63

lmpact

คาดกำไรหลักใน 4Q63 จะทรงตัว QoQ แต่ลดลง 11% YoY

เราคาดว่ากำไรหลักของ ADVANC ใน 4Q63 จะอยู่ที่ 6.6 พันล้านบาท (ทรงตัว QoQ, -11% YoY) โดยกำไรหลักที่ทรงตัว QoQ จะเป็นเพราะต้นทุนเพิ่มขึ้น 17% QoQ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 3% QoQ ซึ่งจะไปหักล้างผลบวกจากยอดขายเครื่องที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่รายได้จากการให้บริการน่าจะทรงตัว แต่เมื่อเทียบ YoY กำไรหลักใน 4Q63 จะลดลงเนื่องจาก i) รายได้ลดลง 5% YoY ii) ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 23% YoY หลังจากใช้มาตรฐานบัญชี TFRS 16 ทั้งนี้ เราคาดว่า ADVANC จะบันทึกรายการพิเศษประมาณ 500 ล้านบาท (จากการกลับรายการค่าใช้จ่ายด้านการตลาดหลังสิ้นสุด
แคมเปญแลกคะแนน AIS และสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุน) ดังนั้น เราจึงคาดว่ากำไรสุทธิใน 4Q63 จะอยู่ที่ 7.1 พันล้านบาท (+1% YoY)

รายได้ใน 1Q64 จะถูกกระทบจาก COVID-19 ในขณะที่คาดว่าต้นทุนจะเพิ่มขึ้น

เราคาดว่ากำไรสุทธิของ ADVANC จะได้รับผลกระทบจากการที่ COVID-19 กลับมาระบาดอีกรอบใน 1Q64 เนื่องจาก i) คาดว่ารายได้จะถูกกดดัน เพราะผู้บริโภคจะมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น รวมทั้งการใช้งานมือถือ อีกทั้งคาดคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) น่าจะขอให้ผู้ประกอบการมือถือออกมาตรการเพื่อช่วยลดภาระให้กับผู้ใช้โทรศัพท์มือถือในช่วงที่เกิดโรคระบาดเหมือนกับใน 2Q63 และ ii) ต้นทุนเพิ่มขึ้นเพราะ ADVANC จะรับรู้ต้นทุนค่าตัดจำหน่ายใบอนุญาตใหม่ (คลื่น 700 MHz) ประมาณ 1.3 พันล้านบาท/ปี ตั้งแต่ 1Q64 เป็นต้นไป

เรายังคงประมาณการกำไรปี 2563-64 เอาไว้ตามเดิม

ถ้ากำไรหลักใน 4Q63 เป็นไปตามที่เราคาดไว้ กำไรหลักของทั้งปี 2563 ก็จะเป็นไปตามประมาณการของเรา ส่วนผลประกอบการที่คาดจะชะลอตัวลงใน 1Q64 คาดจะเริ่มดีขึ้นตั้งแต่ 2Q64 เป็นต้นไป ตามฐานรายได้ที่คาดจะเพิ่มขึ้น หลังสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 คลี่คลายลงไป ดังนั้นเราจึงยังคง
ประมาณการกำไรหลักในปี 2563-64 เอาไว้ที่ 2.72 หมื่นล้านบาท และ 2.62 หมื่นล้านบาทตามลำดับ

Valuation & Action

เรายังคงราคาเป้าหมายปี 2564 ไว้ที่ 219 บาท (DCF ใช้ WACC 7.6%) และคงคำแนะนำ ซื้อ ADVANC เนื่องจาก i) ผลประกอบการปี 2564-65 มีแนวโน้มแข็งแกร่งกว่าหุ้นอื่นในกลุ่ม และ ii) คาดว่าอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลใน 2H63 จะอยู่ที่ 1.7% และในปี 2564 จะอยู่ที่ 3.6%

Risks

รายได้ต่ำเกินคาด และการแข่งขันเข้มข้นมากขึ้น

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
เอกสารประกอบ:
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง