หยุดเชื้อเพื่อเธอ! อพวช.ปิด 2 พิพิธภัณฑ์ชั่วคราว พร้อมปรับโฉมสู่ออนไลน์

หยุดเชื้อเพื่อเธอ! อพวช.ปิด 2 พิพิธภัณฑ์ชั่วคราว พร้อมปรับโฉมสู่ออนไลน์
6 มกราคม 2564
112

สืบเนื่องจากสถานการณ์วิกฤติโควิด-19 ระบาดระลอกใหม่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ประกาศปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์บางส่วนชั่วคราว ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 มกราคมนี้เป็นต้นไป

จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะเปิดให้บริการเฉพาะ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า โดย อพวช. ยังคงให้ร่วมมือและใส่ใจกับสังคมในการร่วมกันแก้ปัญหาฝ่าวิกฤติโควิด-19 

160985876916

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า ในสถานการณ์ปัจจุบันของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบในวงกว้างมากขึ้น

อพวช. จึงจำเป็นต้องปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์บางส่วนชั่วคราว ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ แต่ยังคงเปิดให้บริการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ตามปกติ และงดบางกิจกรรม อาทิ Science Dome, Science Show, Bigbang และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นการรวมกลุ่ม โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 5 มกราคมนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

160985878350

ทั้งนี้แม้จะปิดให้บริการชั่วคราวแต่ อพวช. ยังคงพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์อันดับต้น ๆของ ประเทศ จึงมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความรู้และแรงบันดาลใจให้กับประชาชนในสังคม ด้วยการใช้เทคโนโลยีผสมผสานกับนวัตกรรมผ่านโครงการ Science Delivery By NSM พื้นที่แห่งการเรียนรู้ออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ 

และกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์อันหลากหลาย ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านช่องทาง Facebook : NSM Thailand ที่ อพวช. เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ต้นปี 2563 เนื่องด้วยภาวะโควิด-19 และโครงการฯ ดังกล่าว ยังคว้ารางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่นตอบรับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และการปรับตัวอันเนื่องมาจากภาวะวิกฤติโควิด-19 โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) อีกด้วย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง