'สป.ยธ.' แถลงการณ์จี้ นายกฯ เร่งกวาดล้างบ่อนการพนัน-ฟัน ตร.ละเว้นหน้าที่

'สป.ยธ.' แถลงการณ์จี้ นายกฯ เร่งกวาดล้างบ่อนการพนัน-ฟัน ตร.ละเว้นหน้าที่
30 ธันวาคม 2563
197

เปิดแถลงการณ์ร้อน "สถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม" จี้นายกฯ เร่งกวาดล้างบ่อนการพนัน-เอาผิด ตร.ละเว้นหน้าที่

วันที่ 30 .. สถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม (สป.ยธ.) ออกแถลงการณ์ เรื่อง ขอให้นายกรัฐมนตรีเร่งแก้ปัญหาหัวหน้าตำรวจระดับต่างๆ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือมีพฤติกรรมปล่อยปละละเลยให้มีบ่อนการพนันและอบายมุขผิดกฎหมายในพื้นที่ โดยมีเนื้อหาระบุว่า ตามที่นายแพทย์อภิรัต กตัญญูตานนท์ สาธารณสุขจังหวัดชลบุรีได้ออกประกาศเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2563 แจ้งเตือนประชาชนผู้เข้าไปเล่นการพนันในบ่อนเขต .เมือง จังหวัดระยอง และ .พัทยา จังหวัดชลบุรี ให้รีบกักตัวและไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด เนื่องจากได้สอบสวนโรคพบว่ามีผู้ติดเชื้อจากบ่อนการพนันทั้งสองแห่งจำนวนมาก ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดไปทั้งจังหวัดระยองและทั่วประเทศมากมาย สร้างความเสียหายต่อชาติและประชาชนอย่างร้ายแรงเหลือคณานับ และต่อมากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ได้จับบ่อนการพนันขนาดใหญ่ในพื้นที่ สน.ทุ่งสองห้อง กรุงเทพมหานครอีกนั้น

เป็นรู้กันดีในหมู่ประชาชนและตำรวจผู้น้อยตลอดมาว่า  บ่อนการพนันและแหล่งอบายมุขทุกแห่งในประเทศไทย เกิดขึ้นและดำรงอยู่ได้ก็ด้วยการสนับสนุน รู้เห็นเป็นใจของตำรวจผู้ใหญ่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบระดับต่างๆ ด้วยกันทั้งสิ้น ตั้งแต่หัวหน้าสถานี ผู้บังคับการ ผู้บัญชาการ และแม้กระทั่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบางยุคสมัย ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด และปัญหาสังคมด้านต่างๆ ขึ้นมากมาย ซึ่งหลังการยึดอำนาจหัวหน้า คสช.ได้ออกคำสั่งที่ 22/2558 ให้ฝ่ายปกครองมีหน้าที่ในการสืบสวนจับกุมด้วย  ทำให้กรมการปกครอง ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอหลายแห่ง ได้ดำเนินการจับกุมเองในหลายพื้นที่ที่ตำรวจไม่ดำเนินการ

หลังการจับกุม ผู้บังคับบัญชาของตำรวจก็จะใช้วิธีสั่งให้ผู้รับผิดชอบระดับต่างๆ ไปปฏิบัติราชการ ศปก.ตร.จังหวัด หรือ ตร.ภาคกันมากมาย แต่สุดท้าย ไม่เคยปรากฏว่ามีตำรวจคนใดถูกดำเนินคดีอาญาหรือลงโทษวินัยร้ายแรง ไล่ออก หรือปลดออกจากราชการเลย ซึ่งสะท้อนว่าผู้บังคับบัญชาตำรวจผู้รับผิดชอบไม่ได้มีความจริงใจในการสืบสวนสอบสวนหาพยานหลักฐานเพื่อนำไปสู่การดำเนินคดีอาญาหรือลงโทษทางวินัยร้ายแรงต่อตำรวจผู้กระทำผิดแต่อย่างใด ซ้ำยังเป็นพฤติการณ์ที่ส่อแสดงว่าบางคนรู้เห็นเป็นใจให้มีการกระทำดังกล่าวอีกด้วย!

จึงขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีแสดงความจริงใจในการแก้ปัญหาแหล่งอบายมุขทุกประเภทที่ทำลายสังคมรวมทั้งเด็กและเยาวชนอย่างเด็ดขาด โดยสั่งการไปยังหน่วยเกี่ยวข้องดังนี้

1.กรณีมีหน่วยอื่นไปจับบ่อนการพนัน เครื่องจักรการพนัน(ตู้ม้า ตู้สล๊อต) หรือสถานบริการผิดกฎหมายในพื้นที่ใด ให้ถือว่า ผบก. ผบช. รวมทั้งระดับรองฯ และ ผบก.ศูนย์สืบสวนผู้รับผิดชอบ ไม่เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการอย่างร้ายแรง ให้ ผบ.ตร.ออกคำสั่งสำรองราชการทุกคนทันทีโดยให้ดำเนินการในกรณีการเปิดบ่อนจังหวัดระยอง พัทยา จังหวัดชลบุรี และ สน.ทุ่งสองห้อง เป็นลำดับแรก

2.สั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ดำเนินการสืบสวนว่า บ่อนการพนันทั้งสามแห่งตามข้อ 1 มีผู้ใดเป็นนายทุนหรือเจ้าของที่แท้จริง มีความสัมพันธ์กับข้าราชการตำรวจผู้ใหญ่คนใด และระดับใดในสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้งปัจจุบันและอดีตหรือไม่อย่างไร? และเหตุใดจึงเปิดอยู่ได้โดยไม่ถูกตำรวจพื้นที่ในระดับสถานีจับกุม หรือรายงานปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติให้หน่วยเหนือทราบเพื่อดำเนินการ?

3.เร่งปฏิรูปตำรวจโดยนำร่าง ...ตำรวจแห่งชาติ ฉบับที่คณะกรรมการตามรัฐธรรมนูญโดยนายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธานเข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ เพื่อตราเป็นกฎหมายเพื่อให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งโยกย้าย  รวมทั้งการแยกสายงานสอบสวนให้เป็นอิสระจากฝ่ายป้องกันอาชญากรรมและในเรื่องอื่นๆ ที่เสนอตามร่างกฎหมายดังกล่าวโดยเร็ว    

160930255078

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง