แรงงาน มอบนโยบายบริหารจัดการโควิด-18 ใน 8 จังหวัด

แรงงาน มอบนโยบายบริหารจัดการโควิด-18 ใน 8 จังหวัด
29 ธันวาคม 2563
68

แรงงาน ประชุมทางไกล ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มอบนโยบายตามข้อสั่งการรัฐมนตรีฯ บริหารจัดการโควิด -19 พื้นที่ 8 จังหวัด

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference) เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และมอบนโยบายตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในการบริหารจัดการโควิด -19 ในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี นครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร 

นางธิวัลรัตน์ กล่าวว่า เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในจังหวัดสมุทรสาครและอีกหลายพื้นที่ในขณะนี้ รัฐบาล ภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และกระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยพี่น้องแรงงานทุกคนทุกกลุ่มต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

นางธิวัลรัตน์ กล่าวต่อว่า การจัดตั้งศูนย์ประสานงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงแรงงาน ระดับจังหวัด และมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ กัมพูชา ลาว และเมียนมา อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ตลอดจนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อสั่งการของ ศบค.รง.หรือข้อสั่งการในจังหวัด เป็นต้น

“ท่านสุชาติ ชมกลิ่น ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดทุกคนที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งท่านขอส่งกำลังใจมายังพวกเราชาวกระทรวงแรงงานให้เข้มแข็งในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อขับเคลื่อนภารกิจให้สามารถก้าวข้ามวิกฤตโควิด – 19 นี้ไปให้ได้” นางธิวัลรัตน์ กล่าว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง